Ostalo

Zipline Vinarium: Objavljeno javno naročilo za izgradnjo

Občina Lendava se je v mesecu decembru 2020 prijavila na razpis LAS, v sklopu katerega bo pristopila k vzpostavitvi atraktivnega projekta Zipline Vinarium, s katerim želi razširiti svojo turistično ponudbo, tokrat s ciljno skupino ljubiteljev adrenalina. Javno naročilo za izgradnjo omenjene turistične atrakcije je že bilo objavljeno, pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje, Občina Lendava pa še čaka na finance, ki so sicer bile potrjene, a višina zneska ni znana.
Občina Lendava je tako po prejeti pozitivni odločbi za sofinanciranje omenjene turistične atrakcije in po dobljenem gradbenem dovoljenju objavila tudi javno naročilo za izgradnjo. Začetno točko predstavlja lesen štartni stolp, ki bo v neposredni bližini Piramide v Lendavskih goricah, končna točka pa bo v bližini razglednega stolpa. Pred gradnjo omenjenega objekta bo elektroenergetsko podjetje, ki je sicer podalo pozitivno mnenje, primorano premestiti dva nadzemna srednjenapetostna voda in sicer v zemljo, kar bo financiral investitor (Občina Lendava), drugih posebnosti pa ni, so zapisali pri projektantskem podjetju KETERA d.o.o. iz Ljubljane.

Javno naročilo torej zajema izgradnjo rekreacijskega objekta za spuščanje po jeklenici – spustnici Zipline Vinarium. Izbrana lokacija se nahaja v krajevni skupnosti Gorice pri Lendavi v naselju Dolgovaške Gorice. Predvidena je gradnja štartnega stolpa, ciljnega platoja in povezava obeh z ustrezno jeklenico.

Štartni stolp (objekt A) bo zgrajen kot lesen več etažni stolp višine 11,6 m, tlorisnih gabaritov 5,2m x 5,2m z dodatnim temeljenjem za zagotavljanje horizontalne stabilnosti pri obremenitvi “zipline” jeklenice. Objekt se bo napajal s pomočjo sončne elektrarne. Ciljni plato (objekt B) predstavlja končno točko in je zgrajen kot AB platforma, zasut z lesenimi sekanci v višini terena. Sidranje spustnice bo urejeno z jekleno konstrukcijo, pritrjeno na AB temelj.

Objekt C predstavljata Zipline I in Zipline II:

  • dolžina 528,28 metrov
  • naklon 5,99%
  • višinska razlika 31,65 metrov
  • štart na 330,70 mnv, cilj na 299,05 nmv
  • Začetno točko Zipline I in Zipline II predstavlja štartni stolp (objekt A), končno pa ciljni plato (objekt B).

“Naročnik si prizadeva, da bo predmetna investicija sofinancirana iz skladov EU. V trenutku objave javnega naročila naročnik še nima zagotovljenih sredstev za realizacijo predmeta javnega naročila, saj je izvedba odvisna od izpolnitve pogoja pridobitve sredstev za sofinanciranje projekta iz skladov EU. Naročnik predmetno javno naročilo vodi pod odložnim pogojem, da bo uspešno pridobil sredstva za sofinanciranje projekta iz skladov EU, šele nato bo sklenil izvajalsko pogodbo z izbranim izvajalcem,” so sporočili iz Občine Lendava.