Ostalo

Železniške povezava Beltinci–Lendava–Rédics zagotovo ne bo do leta 2030

Če vlada Republike Slovenije sprejme odločitev, da bo gradnja železniške trase Beltinci–Lendava–Rédics nacionalni strateški projekt, bi ta lahko nastala že prej, a takšne odločitve ni za pričakovati. V tem trenutku je znano le, da omenjene povezave ne bo še vsaj kakšno desetletje.
Železniška povezava Beltinci–Lendava–Rédics je že dolgoletna ideja pa tudi želja. Omenjeni projekt bi v pokrajini ob Muri bil vsekakor naslednji največji po gradnji pomurskega kraka avtoceste, pogovori o omenjeni železniški povezavi pa so precej pogosti, predvsem na srečanju med slovenskimi in madžarskimi državniki pa tudi lokalnimi predstavniki. Eno so seveda ideje in želje, a drugo je realnost. Na ministrstvu za infrastrukturo so pojasnili, da gradnja omenjene čezmejne železniške proge v sprejetih dokumentih s področja razvoja prometa v državi ni predvidena še vsaj deset let.

Madžari, Družba za razvoj infrastrukture in Direkcijo za infrastrukturo so že leta 2018 izvedli in tudi dokončali študijo izvedljivosti omenjene železniške proge, kjer so zajeli tudi odsek Redics–Zalaegerszeg, ki bi bil prenovljen oz. nadgrajen. “Rezultati te študije kažejo na ekonomsko neupravičenost gradnje omenjene povezave,” je bil zaključek omenjene študije. V kolikor bi država sprejela odločitev, da bo gradnja železniške trase Beltinci–Lendava–Rédics nacionalni strateški projekt, bi se zgodba najbrž odvijala drugače, torej v smislu hitrejšega izvajanja projekta. Odločitev omenjenih treh je sicer osnova za nadaljevanje projekta.

A eno je ekonomska upravičenost oz. neupravičenost, spet drugo pa interes. Madžari priznavajo, da interes obstaja, prav tako je ta prisoten tudi v pokrajini ob Muri, Madžari pa bi s tem dobili tudi tir do Čakovca. Slovenija bi sicer, če že, najprej poskrbela za povezavo Beltinci-Lendava in šele za tem za tir čez mejo, vprašanje pa je, kako dolgo bi bilo potrebno po zgrajenem tiru Beltinci-Lendava, čakati še na tir na Madžarsko. Vprašanj, idej in želja je ogromno, časa nikoli dovolj, pa tudi birokracije je veliko. Že samo za umestitev v prostor z državnim prostorskim načrtom bi izgubili pet let.