Ostalo

Že šestič zapored je zasedal svet MSNS občine Lendava

Minuli teden je že šestič zapored v sejni sobi Madžarske samoupravne narodne skupnosti Občine Lendava potekala redna, šesta seja sveta omenjene občinske madžarske narodne skupnosti. Med drugim so obravnavali rebalans proračuna ter pravilnik o študijski podpori. Omenjeni temi sta sicer bili osrednji temi te seje.
V Mlinski ulici 6A, kjer domuje Madžarska samoupravna narodna skupnost Občine Lendava, se je minuli teden odvijala šesta redna seja omenjenega zavoda. Prisotni člani sveta so se na seji osredotočili na dve pomembnejši temi in sicer na rebalans proračuna skupnosti in na pravilnik o študijski podpori. Še pred tem pa so člani sveta podali mnenje k izvajanju narodnostnih programov v izobraževalnih institucijah, v katerih je omenjena skupnost soustanoviteljica (DOŠ I Lendava, DOŠ II Lendava, DOŠ Genterovci, Vrtec Lendava in Glasbena šola Lendava). Programe so predstavile ravnateljice zavodov. Gre za programe, ki se navezujejo na narodno skupnost, člani sveta pa so ugotovili, da so ti, kljub temu, da so letos veliko preglednejši, še nekoliko pomanjkljivi. Kljub temu, so programi prejeli pozitivno mnenje, institucije pa bodo prejele pripombe za izboljšave.

Pomembna tema je bila rebalans proračuna. V slednjem so, za potrebe izvajanja programov soustanovljenih institucij, poleg že navedenih izobraževalnih so tukaj še Knjižnica – Kulturni center Lendava in Galerija-Muzej Lendava, namenili za kar 41 tisočakov več denarja. Že sicer pa se je dejavnost skupnosti povečala in sicer s programi, ki so jih izvedli že poleti ter zaradi omenjenih soustanovljenih institucij, ki izvajajo širok spekter programov za katere pa je, po mnenju sveta, potrebnih več finančnih sredstev. Več sredstev bo omenjena skupnost namenila skupaj z Občino Lendava. Sledilo bo povabilo k razpisom. Sledila je sprememba Pravilnika o dodeljevanju študijske pomoči, za kar bo prav tako objavljen razpis. Oba razpisa bosta predvidoma zaključena v drugi polovici oktobra.