Ostalo

Včeraj so bili izpolnjeni pogoji za začetek kurilne sezone

Odločitev o režimu, začetku in koncu ogrevanja je prepuščena individualno lastnikom (če imajo to možnost) oz. upravljavcem objektov. V večstanovanjskih objektih v Lendavi, ki se ogrevajo z daljinskim načinom ogrevanja – in takih je večina objektov – se je ogrevalna sezona začela včeraj in sicer po tem, ko so bili izpolnjeni vsi pogoji.
V večstanovanjskih zgradbah v Lendavi je že že pred dnevi bilo praktično vse nared za začetek ogrevalne sezone. Sistemi v večstanovanjskih zgradbah v mestu so bili uspešno napolnjeni, v Stanovanjskem podjetju Lendava pa se držijo zakonsko določenega pravila glede temperature po 21.00 uri, kar pomeni, da so se radiatorji prvič uradno ogreli včeraj, o čemer so stanovalce že obvestili, lahko pa se, v skladu z dogovorom z odjemalci, kurilna sezona prične že prej.

Kurilna sezona se za vse sicer začne, če se stanovalci ne odločijo drugače, ko je po treh dneh zaporedoma zunanja temperatura ob 21. uri nižja ali enaka 12 stopinj Celzija. Zadnji dan ogrevalne sezone je tretji zaporedni dan v prvi polovici leta, ko je ob 21. uri temperatura zraka višja od +12 °C in po tem dnevu ob 21. uri živo srebro trikrat zapored ne pade več pod omenjeno vrednost temperature zraka. Trajanje ogrevalne sezone je število dni med prvim in zadnjim dnem ogrevalne sezone.

Trajanje ogrevalne sezone se lahko med posameznimi kraji (tudi znotraj istih krajev) in stanovanjskimi zgradbami močno razlikuje. Do teh razlik prihaja tako zaradi različnega podnebja, kakor tudi zaradi razlik v gradnji in toplotni izolaciji zgradb. Ker se trajanje ogrevalne sezone določa na podlagi temperature zraka, lega stanovanjske zgradbe ali bivalnega prostora bistveno vpliva na začetek in konec ogrevanja. Ogrevalna sezona po Sloveniji v večini nižinskih krajev z nadmorsko višino do 500 m traja okoli 6 do 8 mesecev. To pomeni, da mora biti naprava za ogrevanje v pripravljenosti od 4500 do 6000 ur. Letno tako deluje od 1500 do 2000 ur, še dodatnih 200 do 300 delovnih ur več pa se porabi v primeru ogrevanja sanitarne vode.