Ostalo

Že čez tri-štiri tedne bodo trgatve v polnem zamahu: Letošnje pridelovalno leto je bilo eno zahtevnejših

Letošnje pridelovalno leto je bilo eno zahtevnejših. Zaznamovala so ga pogosta neurja s točo, plazovi in prekomerne padavine, zaradi katerih je bilo zelo zahtevno varstvo vinske trte. Pristojni so s prvim vzorčenjem grozdja pričeli pred natanko dvema tednoma. Že čez tri-štiri tedne pa bodo trgatve v polnem zamahu.
Zaradi relativno nizkih temperatur ter obilice padavin je trta zacvetela šele med 8. in 22. junijem, zato je letos pričakovati poznejšo trgatev, gledano na večletno povprečje zadnjih let. Glede na neugodne vremenske razmere v spomladanskem času in času zorenja jagod, je v marsikaterem vinogradu opaziti prizadetost od peronospore, oidija in toče. Vse to močno vpliva na kakovost grozdja in na čas trgatve.

Podatki spremljanja dozorevanja grozdja letnika 2023 nakazujejo na počasnejše oz. zmerno dozorevanje grozdja. Sladkorne stopnje so še pri večini sort nizke, skupne kisline so še visoke in pH vrednosti nizke. Med posameznimi vzorčenimi vinogradi prihaja pri določenih sortah do velikih razlik v dozorelosti (sladkor, skupne kisline pH) zaradi poškodovanosti od peronospore, oidija in toče. Tako bo v prizadetih vinogradih večja nevarnost napada gnilobe in ocetnega cika na grozdnih jagodah. Zato bo potrebno veliko pozornosti posvetiti selektivni trgatvi – odbiri oz. ločevanju grozdja in skrbno pripravo mošta za vrenje.

Prvi pokazatelji dozorelosti grozdja nakazujejo, da po vsebnosti sladkorja v primerjavi z letnikom 2022 zaostajamo za 14 dni, medtem ko je zaostanek za letnikom 2021, 8 dni. Skupne kisline so pri letniku 2023 v primerjavi z letnikoma 2022 in 2021 (pri podobni sladkorni stopnji) v povprečju višje, višja pa je tudi pH vrednost. Pridelovalcem se vseeno priporoča, da v svojem vinogradu po sortah sami spremljajo dozorevanje grozdja in ugotavljajo vsaj najnujnejše parametre, kot so sladkor, skupne kisline, masa in zdravstveno stanje. Ostale podatke dobite od pooblaščenega laboratorija.

Čeprav v tem času že počasi pripravljamo vse potrebno za trgatev, ne smemo pozabiti na vina letnika 2022 in starejša. Glede na potrebno skrb, ločimo hranjenje stekleničenega vina in neustekleničenega vina, ki je lahko v različni vinski posodi, običajno iz lesa, nerjaveče pločevine, plastike ali stekla. Neustekleničena vina, ki jih hranimo v najrazličnejših posodah skrbno spremljamo in z občasno kontrolo, ki obsega pokušnjo in ugotavljanje prostega žvepla.

V toplejših mesecih je najbolje, da so vina v posodi iz materialov, ki ne prepuščajo kisika v vino in ogljikovega dioksida iz vina. Tudi ustekleničeno vino zahteva občasno kontrolo. Steklenice naj bodo v primernem prostoru (kleti) z ugodno temperaturo (idealno okrog 12 °C), vlažnostjo in v temi. Steklenice, zamašene s plutovinastimi zamaški morajo ležati.

Ne pozabite:

Vsi pridelovalci, ki obdelujejo 0,1 ha ali več vinogradov ali pa tudi manj, če vino tržijo, morajo v register pridelovalcev grozdja in vina redno prijavljati letni pridelek in stanje zalog vina. V kolikor zalog vina ni, je vseeno potrebno izpolniti obrazec in ga podpisat. Upoštevati je potrebno naslednje roke:

  • stanje zalog vina na dan 31.7. je treba prijaviti na upravni enoti do 7. septembra vsako leto.
  • letni pridelek je treba prijaviti na upravni enoti do 20. novembra vsako leto;
  • Z novim vinskim letnikom si nastavimo tudi kletarsko evidenco. Vse podrobnosti so zapisane v Pravilniku o kletarski evidenci in spremnih dokumentih za promet z vinom, Uradni list RS, št. 96/09).

Avtorica: Tadeja Vodovnik Plevnik, univ.dipl.inž.kmet., specialistka za vinarstvo