Ostalo

ZD Lendava v letu 2022: Obilica dela za patronažno službo in nujno medicinsko pomoč

Skupaj z zasebniki s koncesijo zagotavlja Zdravstveni dom Lendava zdravstveno varstvo za 23.759 prebivalcev, območje delovanja pa se razprostira na območju sedmih občin. ZD Lendava tako pokriva 256 km2 površine, v skupno 41 naseljih. Preverili smo, kako sta v minulem letu delovali patronažna služba in nujna medicinska pomoč.
Zdravstveni dom Lendava je neprofitni javni zavod, vključen v javno zdravstveno mrežo in je organiziran za opravljanje osnovne zdravstvene dejavnosti s sedežem v Lendavi in v zdravstvenih postajah Dobrovnik, Turnišče in Črenšovci. Skupaj z zasebniki s koncesijo zagotavlja zdravstveno varstvo za 23.759 prebivalcev na območju sedmih občin, ki skupno tvorijo 41 naselij. V ZD Lendava se izvaja tudi specialistična ambulantno dejavnost in se zagotavlja 24-urna neprekinjena nujna medicinsko pomoč (NMP), kot zunaj-bolnišnična služba NMP, za celotno območje UE Lendava.

Nujna medicinska pomoč v letu 2022

Nujna medicinska pomoč (NMP) obsega izvajanje nujnih zdravstvenih storitev, katerih opustitev bi vodila v nepopravljivo in hudo okvaro zdravja ali smrt pacienta, pa tudi nujne prevoze pacientov. Problematika delovanja mreže NMP, vzpostavljanja urgentnih centrov in satelitskih urgentnih centrov traja že več let. V ZD Lendava zagotavljamo 24 urno nujno medicinsko pomoč z nujnimi reševalnimi prevozi na območju občin Lendava, Črenšovci, Odranci, Turnišče, Dobrovnik, Velika Polana in Kobilje kot enota zunaj bolnišnične službe NMP.

V službo NMP se podnevi od 7-19 ure vključuje 9 zdravnikov, ponoči 4 zdravniki zaposleni v ZD Lendava. Zaradi umika soglasij za nočno delo in začasno tudi dežurstev zdravnikov, so se v nočno delo vključevali štirje zdravniki drugih zdravstvenih domov. V službi je zaposlenih 6 diplomiranih zdravstvenikov in 6 reševalcev z nacionalno poklicno kvalifikacijo. V reševalni službi za nenujne in sanitetne prevoze imajo zaposlenih 6 zdravstvenih tehnikov.

V letu 2022 je služba NMP opravila 503 nujnih intervencij z zdravnikom s povprečnim dostopnim časom 13,35 minute. V ambulanti NMP so obravnavali 5.850 pacientov, v času dežurne službe je bilo 6.039 obravnav.

Patronažna služba v letu 2022

Na patronažni službi ZD Lendava je zaposlenih 9 patronažnih medicinskih sester, od katerih je 8 diplomiranih medicinskih sester. Za dve porodniški odsotnosti so imeli urejeno nadomeščanje. Terensko območje, ki ga pokrivajo je celotna UE Lendava, ki zajema cca. 23.759 prebivalcev. Normativ ene diplomirane medicinske sestre je 2200 prebivalcev. Delo poteka dopoldan od 7 do 15 ure in popoldan od 11 do 19 ure na terenskem območju posamezne patronažne medicinske sestre. Ob sobotah, nedeljah in praznikih je dežurna ena patronažna medicinska sestra, ki pokriva celotno območje UE Lendava (nujni kurativni obiski in obiski novorojenčkov in otročnic v 24 urah po odpustu iz porodnišnice).

V letu 2022 so opravile 17.836 obiskov (prvi in ponovni obiski), od tega 782 preventivnih obiskov (prvi in ponovni obiski), 69 cepljenj na domu proti gripi in 54 cepljenj na domu proti Covidu 19. Naredile so tudi 9 analiz terenskih območij in opravile 4 obravnave v lokalni skupnosti. Letni normativ za eno patronažno medicinsko sestro je 1.350 obiskov. Glede preventivnih obiskov še vedno ne dosegajo zastavljenih ciljev. Obiskujejo novorojenčke in otročnice ter paciente, ki se niso odzvali v nacionalni program SVIT, starostnike in kronične bolnike. Patronažne medicinske sestre so se po potrebi vključevale tudi v organizacijo dela znotraj zdravstvenega doma, in sicer kot pomoč pri izvedbi testiranj na Covid 19.