Sveže

Zbor krajanov KS Gorice pri Lendavi: Žolčna razprava o gradnji krožne kabinske žičnice

V dvorani vaškega doma v Lendavskih Goricah se je včerajšnji pozni popoldan odvil redni letni zbor krajanov, na katerem so prisotni krajani premlevali predvsem o najbolj aktualni temi ta čas, krožni kabinski žičnici. Točka dnevnega reda je minila v znamenju žolčne razprave, mešanju hrušk in jabolk, ter predvsem kritik. Zbora so se sicer udeležili župan Občine Lendava Janez Magyar, podžupan Patrik Kocet, poslanec v Državnem zboru Dejan Süč, večina članov svetniške skupine Svoboda v občinskem svetu Občine Lendava ter občinski svetnik občine Lendava iz vrst SD-ja.
Okrog 50 prisotnih, od tega kakih 40 krajanov KS Gorice pri Lendavi, se je včeraj udeležilo rednega letnega zbora krajanov, katerega, lahko bi rekli glavna točka, je bila diskusija o projektu “Gondola nad mestom Lendava do stolpa Vinarium,” ki je trajala skorajda dve uri in ki je minila predvsem v znamenju kritik, očitkov, ter tudi kompleksnih vprašanj, na katera pa včasih v danem trenutku ni bilo mogoče odgovoriti povsem natančno, ali pa sploh ni bilo mogoče odgovoriti. Razprava je minila tudi v znamenju “mešanja hrušk in jabolk,” ter je na trenutke mejila na kreganje, v nekem delu pa tudi na politični spopad.

Člana sveta KS Jožefa Végija je uvodoma skrbelo predvsem za zemljišča nekaterih tamkajšnjih krajanov v povezavi z krožno kabinsko žičnico, saj naj bi na omenjenih zemljiščih nekateri občani želeli tudi graditi. Kot je dejal, so slednji v preteklosti že prejeli vabila na razgovor s strani Občine Lendava, sedaj pa so prejeli vabila še s strani podjetja RE/MAX, ki je nepremičninska agencija. “Že leta 2021 so krajani izrazili nestrinjanje s tem projektom, a Občina Lendava z delom nadaljuje in se na prebivalce vrši pritisk,” je bil oster Végi.

V nadaljevanju je sledil odgovor župana Magyarja, ki je opozoril, da v določenih primerih ljudje napačno razumejo situacijo, saj, da se venomer govori o odkupih zemljišč, ne pa tudi o služnostih. “V načrtu je, da se odkupijo le tri parcele, vse ostalo je ustanovitev služnosti zaradi vplivnega območja naprave, ta služnost pa je tudi plačljiva.” Ta med drugim poudari, da se je že leta 2018 ob njegovi prvi kandidaturi veliko krajanov pritoževalo nad gostim cestnim prometom v gričevnatem delu, “ob enem pa mi niso jasne besede predhodnika, kakšen pritisk bi se naj vršil na ljudi, družine.”

V nadaljevanju razprave je Végi omenil, da ga skrbi predvsem plazovitost območja, kjer bi bili postavljeni nosilni stebri žičnice, saj so zaradi tega v preteklosti že bile težave zaradi nameravane graditve cevovodov, v tej smeri pa navede tudi nekaj zakonskih določil o gradnji na plazovitih območjih. “Projektanti so zagotovo preverili vso dokumentacijo, zakonodajo in našli zagotovo najboljšo lokacijo. Na plazovitem območju stebrov ne bo,” mu je odvrnil župan Magyar in kasneje v razpravi omenil, da je bilo izdelano tudi geomehansko poročilo.

Po razpravi Végija in župana Magyarja so se v razpravo vključili tudi prisotni krajani. Krajane je zanimalo predvsem kako bo z omenjeno napravo zmanjšan promet čez gričevnati del, nekateri so bili mnenja da bi se naprava naj gradila z zasebnim in ne z javnim kapitalom ter zanimal jih je tudi element varnosti. Slišati je bilo, da gre za projekt brez glave in repa, pa tudi vnovična skrb plazenja. Očitki, da KS od turizma nima ničesar so bili pogosti v zporedno z očitki, da se na račun naprave prometnice ne bodo razbremenile. Krajane skrbi tudi mogoč pojav masovnega turizma, profitabilnost ter estetika.

Župan po navedenih očitkih pojasni, da bi v tem primeru šlo za javni potniški promet in bi tako vsaka vozovnica subvencionirana s strani države, “ceste pa bi bile zagotovo razbremenjene. Kar pa se tiče restavracije, ki bi se prav tako zgradila, lahko povem, da sedaj turisti pridejo in gredo -o tem se veliko govori. Občina bi restavracijo dala v najem, gre za dodano vrednost,” je še dejal Magyar.

Se pa je trenutek kasneje oglasil tudi pomurski poslanec in svetnik v občinskem svetu Občine Lendava Dejan Süč. Ta je uvodoma dejal, da čeprav ni krajan te KS, se čuti dolžnega povedati svoje mnenje, “saj me nenazadnje vi, tukaj prisotni, tudi plačujete.” “Zgrožen sem, da se za odkup zemljišč z krajani pogovarja neka zunanja agencija. To slišim prvič. Občina ima veliko zaposlenih. Zakaj se je potrebno odmikat od ljudi? Občutek imam, da ljudje niste bili vključeni v odločanje. Če pogledamo zipline … Investicija v krožno kabinski žičnico je 75-krat višja. A smo prepričani, da bomo to zmogli? Država sredstev za to nima. Načrt za okrevanje in odpornost se izteče leta 2026. Kar boste danes odločili, to bom v Državnem zboru tudi zagovarjal. Projekt, mislim, da ni dovolj dodelan in ima ogromno neznank. Če želimo turizem razvijati, moramo priti do družbenega dogovora, kakšen turizem želimo. Ta denar, mislim, da lahko bolje porabimo,” je bil oster Süč, ki je omenil še, da poslovnega načrta za projekt ni videl.

Župan Magyar Süču seveda ni ostal dolžan in je njegov nastop označil za politični populizem ter nastop, vprašal ga je tudi, kaj bodo (Svoboda) prinesli za Lendavo? “Glede zunanje agencije lahko povem, da gre za neodvisne izvajalce, ki so bili izbrani na javnem razpisu. To pa zato, da ne bo kdo rekel, da je v to vpletena Občina Lendava. Kar se tiče poslovnega načrta -že večkrat ste bili, gospod Süč, vabljeni na Občino Lendava in niste prišli. Zelo lahkô je nekdo proti, … Vsi krajani, katerih zemljišča so predvidena za odkup za namene postavitve nosilnih stebrov, so dali soglasje.” Kot je še dejal slednji, je projekt torej trenutno v fazi odkupa zemljišč za potrebe postavitve stebrov, ter v fazi ustanavljanja služnosti. “Prihajamo v sklepno fazo, ko bo potrebno narediti finančno konstrukcijo. Poti nazaj več ne vidim,” je še pripomnil župan Magyar.

Po torej široki diskusiji, ki je včasih že mejila na kreganje -precej aktivna je v dvogovoru z županom bila ena izmed krajank, katere zemljišča so predvidena za priglasitev služnosti in ki je zagotovila, da podpisala ne bo ničesar, se je “predstava” zaključila po dobrih dveh urah. Glasovanja o tem, ali si krajani naprave ne želijo ali si je želijo sicer ni bilo, je pa bilo jasno, da si je (vsaj prisotni v dvorani) v veliki večini ne želijo.