Ostalo

Zavod za kulturo madžarske narodnosti: Svet soglasno potrdil programski in finančni načrt zavoda

Svet Zavoda za kulturo madžarske narodnosti (ZKMN) je minuli torek opravil svojo redno sejo, na kateri so obravnavali in tudi sprejeli dva pomembna dokumenta za delovanje omenjenega zavoda in sicer programski ter finančni načrt za prihajajoče leto.
Člani sveta ZKMN so minuli torek preko spleta opravili naslednjo redno sejo, na kateri so sprejeli dva pomembna dokumenta za delovanje zavoda in sicer programski ter finančni načrt za prihajajoče leto 2022. Kot je bilo moč razbrati iz dokumentacije, zavod v letu 2022 načrtuje okrog 707.430 evrov prihodkov in skorajda prav toliko odhodkov. Običajni proračun zavoda je sicer okrog 600 tisočakov, a bo prihodnje leto zaradi razpisov iz minulih let nekoliko debelejši.

S strani ministrstva za kulturo Republike Slovenije načrtujejo okrog 474 tisočakov prihodkov, z razpisov okrog 99 tisoč evrov, lastnih prihodkov načrtujejo za dobrih 55 tisočakov, k temu pa je potrebno dodati še 80 s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki jih bodo v zavodu prejeli s strani Pomurske madžarske samoupravne skupnosti in sicer za sanacijo zgradbe. Kar nekaj sredstev bodo sicer pri zavodu med drugim tudi prenesli iz razpisov z letošnjega in tudi lanskega leta.

Od omenjenih odhodkov bo okrog 300.000 evrov romalo za financiranje programov. Slabih 91.000 evrov bo romalo za dejavnosti kulturnih društev, za skrb za materni (madžarski) jezik bodo namenili okrog 55 tisočakov, za odnose z madžarsko slabih 41 tisočakov, za dogodke nekaj več kot 48 tisočakov, za delovanje knjigarne (z vključeno zaposleno) 46 tisočakov ter za knjižno založništvo 22.500 evrov. Za mednarodne odnose bo namenjenih 25 tisočakov, za kulturno sodelovanje različnih etničnih skupnih slabih 5 tisočakov, za predstavitev kulturnih dejavnosti in manjšinskih etničnih skupin v Sloveniji nekaj več kot 3 tisočake, ter za investicije, ki vključujejo tudi nakup razne opreme slabih 4.500 evrov. 200 evrov bo romalo za postavitev kipa Sandorja Petőfija ob 200. obletnici rojstva v Mariboru ob Dravi, kjer je leta 1840 napisal pesem Drava, pa tudi sredstva za dodaten konjeniški tabor.

Sredstva, ki so ostala na računu in so bila neporabljena zaradi koronavirusne situacije se bodo prenesla v prihodnje leto, v katerem se bodo tudi porabila (sredstva iz Madžarske).