Ostalo

Zaščitne maske niso več obvezne, razen na področju zdravstvene in socialno-varstvene dejavnosti nastanitve

Vlada je na včerajšnji dopisni seji, ki se je končala pozno zvečer določila, da je uporaba zaščitnih mask obvezna le še na področju zdravstvene dejavnosti in pri tistih izvajalcih socialno-varstvene dejavnosti, ki izvajajo nastanitev. Zaščitne obrazne maske v zaprtih javnih prostorih ostajajo kot priporočilo. Določila je tudi prenehanje ukrepa vzdrževanja medosebne razdalje in prenehanje ukrepa izpolnjevanja pogoja PCT v zavodih za prestajanje kazni zapora in prevzgojnih domovih. Odlok velja od danes dalje.
Sproščanje ukrepov je podprla Strokovna svetovalna skupina ministra za zdravje za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 (Strokovna skupina), ki je v zapisniku dne 11. 4. 2022 navedla, da je zaradi vodilne covid-19 diagnoze v slovenskih bolnišnicah v intenzivnih terapijah že več kot 7 dni zaporedoma hospitaliziranih manj kot 35 pacientov.

To je bil kriterij Strokovne skupine glede sproščanja ukrepa uporabe zaščitnih obraznih mask. Skupina je zato predlagala, da zaščitne obrazne maske v zaprtih javnih prostorih ostajajo kot priporočilo, niso pa več obvezne. V primeru, da ni možno zagotavljati medosebne varnostne razdalje 1,5 metra v zaprtih javnih prostorih, Strokovna skupina priporoča nošenje zaščitnih obraznih mask. Izjeme pri tem so zdravstvene ustanove, domovi starejših občanov (DSO) ter socialno-varstveni zavodi (SVZ), kjer Strokovna skupina predlaga, da se obvezno nošenje zaščitnih obraznih mask ohrani. Še naprej predlagajo ohranitev izpolnjevanja pogoja PCT za zaposlene, uporabnike in obiskovalce zdravstvenih ustanov, DSO-jev, SVZ-jev, to pa po njihovem mnenju ni več potrebno v zavodih za prestajanje kazni, zaporih in prevzgojnih domovih. Vlada je priporočila Strokovne skupine upoštevala.