Ostalo

Zaključil se bo čezmejni slovensko-madžarski projekt “Sens network”

S koncem avgusta se bo zaključil čezmejni projekt v okviru Programa sodelovanja V-A Interreg Slovenija – Madžarska, ki je trajal dve leti in pol pod okriljem Lokalne razvojne fundacije za Pomurje in v sodelovanju z madžarskim partnerjem Zala Zöld Szíves Egyesület.
Namen čezmejnega sodelovanja je bil vzpostaviti čezmejno mentorsko mrežo socialnega podjetništva in javnost opozarjati na pomen in vlogo socialnega podjetništva. V okviru projekta je bilo veliko aktivnosti namenjenih pregledu pravnih okvirjev socialnega podjetništva v obeh državah, prav tako je bila pripravljena kompleksna analiza o socialnih podjetjih ter smernice za razvoj socialnega podjetništva v prihodnosti.

Na vsaki strani je bilo izvedenih tudi 5 strokovno-informativnih dnevov za vse, ki jih zanima socialno podjetništvo, bodisi že imajo status socialnega podjetja in potrebujejo dodatno (mentorsko) podporo ali brezplačno svetovanje. Mentorji so bili vključeni tudi v teoretično in praktično tridnevno usposabljanje, za pomoč pri njihovem delu pa je bil pripravljen tudi priročnik za mentorje.

Utrinki iz študijskega obiska socialnih podjetij po Sloveniji

Projektne aktivnosti se bodo zaključile z zaključno konferenco o socialnem podjetništvu na Madžarskem, na katerem bosta sodelovala tudi slovenska predstavnika Matejka Horvat iz Lokalne razvojne fundacije za Pomurje, ki je predstavila projektne aktivnosti v Sloveniji, ter Tine Novak iz Razvojnega centra Murska Sobota, ki je predstavil podporno okolje za (socialna) podjetja ter storitve, ki jih nudijo v okviru SPOT svetovanj.


SENS NETWORK izvajamo v okviru Programa sodelovanja V-A Interreg Slovenija – Madžarska, ki je financiran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.