Sveže

Zaključna konferenca projekta VNRC Dolinsko

V Dobrovniku so se minuli četrtek na sklepni konferenci predstavili večnamenski romski center Dolinsko v lendavski občini, štiriletni projekt, pri katerem so izvedli 360 aktivnosti in vanje vključili 3200 ljudi. Tako udeleženci kot organizatorji in predstavniki države so projekt ocenili kot zelo uspešen.
V kulturnem domu v Dobrovniku so na zaključni konferenci predstavili štiriletne aktivnosti, ki so potekale v okviru projekta Večnamenski romski center Dolinsko. Projekt je izvajala Ljudska univerza Lendava ob pomoči občine Lendava. Aktivnosti sta vodili direktorica Ljudske univerze Lendava Rahela Hojnik Kelenc in romski aktivator Nataša Horvat, ki živi v romskem naselju Dolga vas. Cilj projekta je bil krepitev socialno-ekonomskega položaja romske skupnosti na območju lendavske upravne enote.

“V Zvezi Preporod smo imeli možnost spremljati vzpostavitev in razvoj večnamenskega centra v Lendavi ter tudi drugod po Sloveniji in pri tem tudi aktivno sodelovali. Z veseljem smo se vključevali v izvajanje številnih vsebin, saj izobraževanje in usposabljanje predvsem mladih vidimo kot eno izmed ključnih prioritet za razvoj romske skupnosti v bodoče. Dejstvo namreč je, da so znotraj romske skupnosti najbolj ranljivi najmlajši otroci, ki nimajo enakovrednih pogojev za optimalen razvoj, večina jih zato tudi ne ostane v sistemu izobraževanja in na splošno ne dobijo zadostne podpore in spodbude iz okolja. Zato želimo, danes pravzaprav nagovoriti vse vas, torej romsko skupnost, otroke, mlade, starše, strokovne delavce in institucije. Za celovit in kvaliteten razvoj romske skupnosti mora vsak opraviti svoj del naloge,” so zapisali.

Projekt VNRC Dolinsko se je pričel izvajati oktobra 2017, zaključil pa se je letos na zadnji septembrski dan z zaključno konferenco. Temeljni cilj vseh aktivnosti projekta je bil opolnomočene romske skupnosti za vključevanje v širšo družbeno skupnost in aktivno participacijo na vseh ravneh življenja s poudarkom na pridobivanju temeljnih in poklicnih kompetenc. Rome so informirali in jim svetovali, kako priti do poklica in dodatne izobrazbe. Spodbujali pa so tudi mlade Rome za nadaljnje izobraževanje po končani osnovni in srednji šoli. Vrednost projekta je bila 140.00 evrov, 85 odstotkov sredstev je prispevala Evropska unija, preostalo pa Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.