Ostalo

Zaključil se je projekt strateškega sodelovanje institucij za skladno uporabo projektnih rezultatov v slovensko-madžarski obmejni regiji

Na zaključni bilateralni konferenci projekta SI-HU PRO, ki se bo odvila danes v RIS Dvorec Rakičan, bodo predstavili izvedene projektne aktivnosti in rezultate projekta ter predstavili in podpisali Sporazum o strateškem sodelovanju. Mag. Tatjana Marn, vodja projektov iz Iskrive bo predstavila novi program sodelovanja SI-HU.
V finančni perspektivi 2014-2020 je v sklopu Programa čezmejnega sodelovanja INTERREG V-A Slovenija-Madžarska bilo izvedenih več projektov z namenom razvijanja in ohranjanja naravne in kulturne dediščine programskega območja. Čeprav imajo ti projekti ustrezen čezmejni značaj in svojim projektnim območjem prinašajo precejšnjo dodano vrednost, njihovo izvajanje praviloma ni povezano in se izvajajo več ali manj ločeno. Prav tako med njimi ni vzajemnega, strukturiranega informiranja o dosežkih in ponudbi.

Glavni namen projekta SI-HU PRO je vzpostavitev skupne, čezmejne koordinacijske mreže za usklajeno zagotavljanje trajnosti projektnih dosežkov, vzpostavitev enotnega sistema komuniciranja in skupnega načrtovanja predvidenih investicij v trajnostni turizem. Na začetku izvajanja projekta je bilo skozi poglobljene intervjuje z izbranimi projekti, zbran in analiziran nabor znanj, informacij, učinkov in dosežkov vseh odobrenih turističnih projektov, ki se izvajajo v sklopu programa, in na osnovi tega je bilo pripravljeno poročilo o ugotovljenem stanju.

Ustanovljena je bila skupna usklajevalna mreža v obliki bilateralne dvostranske delovne skupine, ki se je srečevala na bilateralnih delovnih srečanja in s pomočjo katere je partnerstvo projekta SI-HU PRO izvajalo strateško načrtovanje, ki temelji na sinergijah in skupni kapitalizaciji, posledično pa bo koristilo vsem relevantnim deležnikom obmejnega območja. Poleg usklajenega izvajanja za razvoj v prihodnosti, za člane največjo korist predstavlja interna platforma – skupni sistem za skupno rabo datotek, kjer so zbrani rezultati izvajanja različnih projektov. Člani te delovne skupine so jedro stalne skupine, ki je podpisala Sporazum o strateškem sodelovanju. Sporazum o strateškem sodelovanju opredeljuje formalni in strokovni ovir dolgoročnega delovanja bilateralne usklajevalne skupine.