Ostalo

Zadnje dni lanskega leta je bilo objavljeno javno naročilo za ureditev državne ceste Lendava – Pince

Zgodba, vezana na sanacijo državne ceste Lendava – Pince, ob kateri bo nastala kolesarska steza, je zgodba z dolgo brado, a se je vendarle nekaj le začelo premikati v pravo smer. Direkcija za ceste je namreč zadnje decembrske dni na Portalu javnih naročil objavila javno naročilo za ureditev omenjene ceste, a bo do končnega rezultata potrebno počakati še vsaj pet let. Že samo trajanje omenjenega javnega naročila bo 540 dni.
Rekonstrukcija omenjene ceste in izgradnja traktorsko-kolesarske poti bo pomenila trenutno največji finančni vložek države v ceste, po izgradnji avtoceste na našem območju. Za odsek od Lendave do Pinc je projektna dokumentacija tako za cesto kakor tudi za kolesarsko stezo že pripravljena, odvile so se parcelacije, in zaključili nakupi zemljišč. Javno naročilo za izvedbo del je bilo objavljeno zadnje dni leta 2022. Zaključek del bodo diktirale finančne razmere v državnem proračunu, bo pa celoten projekt dokončno zaključen leta 2028. Prejšnja vlada ga je želela “potegniti” še za kakšno leto, torej na 2029.

Aktualna vlada vlada je sredstva za projekt dvignila in sicer lansko leto iz 50.000 evrov na 87.000 evrov ter letošnje leto iz 150.000 evrov na kar 700.000 evrov. Občina Lendava bo sofinancirala kilometer ceste in sicer od semaforiziranega križišča do konca naselja Lendava, saj ta kratek odsek za sanacijo ni bil predviden. V praksi to pomeni, da država financira ureditev ceste od prvega križišča v naselje Čentiba (na koncu novega pokopališča) do nekdanjega mejnega prehoda Pince. Skupna vrednost investicije znaša nekaj manj kot 6,8 milijona evrov. V sklopu projekta bo zgrajena tudi kolesarska oz. peš pot, javna razsvetljava ter položen nov vodovod.

Poglaviten namen obnove vodovoda Lendava – Pince je v tem, da se obnovijo 40 in več let stare cevi, s čimer se zmanjšajo vodne izgube. Prav tako se zaradi izgradnje kolesarskih poti in hodnikov za pešce hkrati obnovi vodovodno omrežje, tukaj so vključeni tudi hidranti, ker bi naknadna obnova stala bistveno več od sočasnega polaganja hkrati z obnovo in novogradnjo ceste. Zaradi vibracij ob izgradnji ceste in globin izkopa cest bi prav tako prišlo do več okvar na sistemu med gradnjo ceste kar bi za posledico imelo kasnejše večje okvare na sistemu, ki pa bodo s sočasno obnovo izničene. Ureditev novega vodovoda bo znašala 300.000 evrov, od katerih bo 75.000 evrov evropskih sredstev. Na nov transportni vod se bodo tako priključile vasi Čentiba, Dolina pri Lendavi, Pince in Pince-Marof. Hiše ob glavni cesti se bodo na nov vod priključile neposredno.