Ostalo

Začenjajo se trgatve, ponekod so že vsaj teden dni v teku

V vinorodnih okoliših se bodo trgatve kmalu pričele in bodo čez dober teden že v polnem teku. Po napovedih se jih bo največ odvilo med 10. in 30 septembrom. Nekateri bodo to priljubljeno opravilo sicer zavlekli še v oktober, a bo takšnih bolj malo.
Trgatve bodo v vinorodnih okoliših že kmalu v polnem teku. Vinogradi so v dobri kondiciji, z izjemno predelov kjer jih je močno prizadela majska toča, grozdje je zdravo. V zadnji fazi dozorevanja so in mu bodo koristili topli dnevi in hladne noči, kar bo prispevalo k poudarjeni aromatiki belih vin letnika 2022. Trgatev, eden izmed najpomembnejših korakov na poti od grozdja do vina, je v Sloveniji svečano opravilo, kjer je najpomembnejše druženje družine in prijateljev.

V Sloveniji se je zaradi majhnosti in razdrobljenosti lastništva vinogradov večinoma ohranilo ročno trganje grozdja, čeprav si zlasti pri dostopu do trt številni vinogradniki že več let pomagajo tudi s kmetijsko mehanizacijo. Ročna trgatev je seveda bolj zamudna in naporna od strojnega trganja, vendar je izkušnja trganja zato toliko bolj pristna in nepozabna. Prav tako v številnih, zlasti manjših vinogradih, tudi prešanje še vedno poteka ročno. Prešanje je sestavni del trgatev, kot je tudi dobra volja trgačev, ki se odraža v skupnemu petju in šaljenju.

Običaji, povezani s trgatvami, so sicer v vsaki izmed slovenskih vinorodnih dežel nekoliko različni. Proces trgatve in posegi, ki jih opravljamo do prvega pretoka, ko mošt tudi izdatneje žveplamo in ločimo od droži, je povezan z zapletenimi in številnimi kemijskimi in biološkimi procesi, ki se odvijajo v moštu. Na te procese lahko s kletarskimi posegi, dodatki enoloških sredstev in temperaturo vplivamo, jih pospešujemo ali zaviramo.

Za čas trgatve se odločimo glede na želeni stil vina in doseženi ustrezni tehnološki zrelosti grozdja. Spremljanje dozorevanja grozdja vsaj 14 dni pred trgatvijo omogoča doseči karakter vina, ki ga želimo imeti in ga letnik tudi omogoča. Sladkorna stopnja ni glavni faktor, ki ga upoštevamo pri določanju roka trgatve. Zelo pomembna je vsebnost kislin, pH ter vsebnost prostih in skritih arom. Da bomo določili najbolj primeren čas trgatve za posamezno sorto, svetujemo redno pokušanje grozdja zadnjih deset dni pred trgatvijo. S pokušanjem grozdja bomo bolj natančno zadeli pričakovani karakter našega vina.

Trgatev, če se le da, opravimo v suhem vremenu! Toplo vreme je pomembno, ko trgamo rdeče grozdje, za katerega želimo, da se vrenje prične čim prej. Za bele sorte, ki jih pred pričetkom vrenja bistrimo oz. razsluzimo, želimo začetek vrenja zadržati za več ur, zato ga potrgamo zjutraj, oz. ko je grozdje še ohlajeno. V nasprotnem, začetek vrenja zadržimo s primernim dodatkom prostega žvepla in ohlajanjem.