Ostalo

Začela se je testna proizvodnja in oskrba lokalnega odjemalca z zemeljskim plinom iz vrtine PG-10

Družbi Geoenergo d.o.o. in Ascent Slovenia Ltd. sta danes, v četrtek 13. aprila 2017, v proizvodnjo uspešno vključili vrtino PG-10, s čimer je bil storjen pomemben korak v razvoju naftno-plinske industrije v Sloveniji, s tem pa tudi na poti k zagotavljanju delne energetske neodvisnosti Slovenije.

“Projektna partnerja poudarjata, da se bo plin porabil v lokalnem okolju. Ker pa je lokalnih odjemalcev premalo, da bi lahko vrtina delovala s polno zmogljivostjo, bodo še naprej nadaljevali z izvajanjem aktivnosti za dobavo in procesiranje surovega in neočiščenega plina na Hrvaškem, kar bo omogočilo obratovanje vrtine s polno zmogljivostjo. Primarni cilj projektnih partnerjev še vedno ostaja pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za postavitev  centralne plinske postaje (CPP). Le postavitev slednje bo namreč omogočila dobavo plina v nacionalno prenosno plinsko omrežje, kar bo imelo pozitivne posledice tako za lokalno kot tudi za državno gospodarstvo.”

Projektna partnerja Geoenergo d.o.o. in Ascent Slovenia Ltd. sta v testno proizvodnjo uspešno vključila vrtino PG-10. Plinsko naftno polje v SV Sloveniji že od sredine prejšnjega stoletja nepretrgoma oskrbuje lokalne industrijske odjemalce z zemeljskim plinom.

Direktorja Geoenerga d.o.o. Miha Valentinčič in Borut Bizjak sta ob vključitvi vrtine Pg-10 v testno proizvodnjo poudarila, da si bodo pogodbeni partnerji še naprej prizadevali za pridobitev vseh potrebnih dovoljenj za postavitev nove CPP, saj si želijo zemeljski plin vključiti v nacionalno plinsko omrežje. “S tem bomo dosegali večjo dodano vrednost pri prodaji plina, kar bo imelo številne pozitivne učinke na gospodarstvo v celotni regiji. Hkrati pa bo povečana proizvodnja zemeljskega plina v SV Sloveniji pripomogla tudi pri zagotavljanju večje energetske neodvisnosti Slovenije,” je še poudaril Valentinčič.

Direktor Ascent Resources, investitorja, ki je v projekt razvoja naftno-plinskega polja Petišovci vložil že skoraj 45 milijonov evrov, Colin Hutchinson, je ob tem poudaril: “Vrtina PG-10 je bila na proizvodnjo pripravljena že leta 2011, zato smo zelo veseli, da nam je po šestih letih uspelo vrtino vključiti v testno proizvodnjo. Priprave za vključitev vrtine Pg-11A v proizvodnjo so že so v polnem teku.”

Plin iz vrtine PG-10 bo dobavljen lokalni industriji, pri čemer velja poudariti, da bo polovica koncesijske dajatve od proizvodnje plina dobila Občina Lendava, druga polovica pa bo šla neposredno v državni proračun.

Ker je število industrijskih odjemalcev v lokalnem okolju omejeno, vrtina še ne bo delovala s polno proizvodnjo. Projektni partnerji bodo zato nadaljevali z izvajanjem aktivnosti, ki bodo omogočile prodajo surovega neočiščenega zemeljskega plina na Hrvaško. Pričakujejo, da bodo z aktivnostmi, ki bodo omogočile polno proizvodnjo vrtine, zaključili v tekočem letu.