Ostalo

Za potrebe širitve industrijske cone, bo potrebno premakniti vodovod

Na zemljiščih v industrijski coni, ki so v lasti Občine Lendava, poteka industrijski vodovod v lasti podjetja Industrijske storitve d.o.o., ki ga je leta 1962 za svoje potrebe zgradilo takratno podjetje Nafta Lendava. Ta vodovod bo potrebno premestiti, da bi občina lahko razširila industrijsko cono.

Občina Lendava si že več let zapored prizadeva razširiti industrijsko cono v Lendavi, na način, da proda razpracelirana zemljišča na zahodni strani industrijske cone in s tem omogoči nakup zemljišč že obstoječim, ali morebitnim novim podjetjem. Med prvimi interesenti za nakup bližnje parcele je bilo podjetje VIRS, ki bi tako razširilo svoje proizvodne zmogljivosti, pa se je zapletlo.

Na tem zemljišču v enem delu in še čez sosednja zemljišča poteka leta 1962 zgrajen vodovod, ki ga je takrat za svoje potrebe zgradilo podjetje Nafta Lendava in katerega lastnik je sedaj podjetje Industrijske storitve, storitvena dejavnost, d.o.o., registrirano na Mlinski ulici 5 v Lendavi. Gre torej za industrijski vodovod, ki pa je polno operativen in ki ni bil vpisan v kataster javne gospodarske infrastrukture, kar torej pomeni, da Občina Lendava za traso vodovoda ni vedela.

Občina bo vodovod premestila na lastne stroške

Občina Lendava mora kot investitor do 30.6.2017 pridobiti gradbeno dovoljenje za izgradnjo obvoda industrijskega vodovoda, v tem delu vodovoda pa bi Občina tudi postala lastnik tega vodovoda. Na preostalem delu industrijskega vodovoda, ostane lastnik že prej omenjeno podjetje.

Podjetje Industrijske storitve d.o.o. bo za novozgrajeni obvod plačevala najemnino, ki bo znašala dva tisočaka letno in se bo plača v obliki vodnih pravic na potoku Črnec, kjer ima že omenjeno podjetje vodne pravice na podlagi odločbe ARSO. Podjetje bo Občini Lendava odstopila vodne pravice v višini 20.000 m3 letno, pri čemer se prenos vodnih pravic izvede zgolj na zavezovalni ravni. Občina bo med drugim omenjenemu podjetju plačala sorazmeren del vodnega nadomestila, za dejansko količino vode, ki jo bo porabila.

Ocenjena vrednost premestitve v dolžini 460m je približno 35.000 evrov in se bo v celoti financiral iz proračuna Občine Lendava.