Ostalo

Z zmerljivkami in žaljivkami se je spravil nad policiste!

Čeprav je sodstvo tretja veja oblasti v vsaki demokraciji, in čeprav bi sodniki, od okrajnega, delovnopravnega, okrožnega, višjega, vrhovnega do ustavnega, morali biti spoštovanja vredni ljudje, se pogosto zgodi, da sodstvo občasno izgublja zaupanje med državljani. Pa ne zaradi nezadovoljstva s sodbami, temveč pogosto zaradi posameznikov, ki s svojim obnašanjem na delovnem mestu ter še posebej v javnosti, kazijo ugled pomembne državne inštitucije.

In v minulem obdobju je tudi na severovzhodu države bilo kar nekaj sodnikov, ki so, poleg takšnih in drugačnih kritik državljanov, morali tudi disciplinsko odgovarjati. Zadnji izmed njih je sodnik okrajnega sodišča v Lendavi, Vladimir Ivanušič, ki je pred dnevi s strani disciplinskega organa pri Vrhovnem sodišču Republike Slovenije, prejel pisni opomin, ker je z naklepom ali iz malomarnosti zlorabil sodniške dolžnosti.

Pobudo za uvedbo postopka proti Ivanušiču je dal enajstega januarja letos, sodnik Branko Palatin, predsednik Okrožnega sodišča v Murski Soboti. Romana Ciko Hočevar iz službe za odnose z javnostmi vrhovnega sodišča je sporočila, da je sodnik Vladimir Ivanušič, s svojimi dejanji kršil 14. in 15. člen Zakona o sodniški službi, ki govorita o “vedenju in ravnanju sodnika, ki je v nasprotju s sodniško neodvisnostjo ali s katerim se krši ugled sodniškega poklica, in o neprimernem, nedostojnem ali žaljivem obnašanju ali izražanju do posameznikov, državnih organov ter pravnih oseb v zvezi z opravljanjem sodniške službe ali zunaj nje.”

Okrajni sodnik iz Lendave, Vladimir Ivanušič, ki se je zavil v molk in primera ne komentira, zato tudi ni znano, ali se bo na odločitev prvostopenjskega disciplinskega organa morda pritožil, se je v disciplinskem postopku znašel, ker je septembra lani, ko je bil dežurni sodnik za prekrške v Pomurju, domnevno s kletvicami in žaljivkami napadel enega od policistov Policijske uprave Murska Sobota, ki je v postopek na sodišče pripeljal prekrškarja. Policist je o potezah sodnika nato sestavil uradni zaznamek in ga predal nadrejenim, ki so zaznamek posredovali naprej generalni policijski upravi in ministrstvu za pravosodje. Sodnika Vladimirja Ivanušiča bi lahko doletela še težja disciplinska sankcija – to je ustavitev napredovanja, znižanje plače, premestitev na drugo sodišče ali prenehanje sodniške funkcije.