Ostalo

Z akcijo Osredotoči se na cesto policija začenja teden vseevropskih aktivnosti za večjo prometno varnost

V okviru akcije Osredotoči se na cesto (ang. Focus on the road) bodo policisti od 16. do 22. septembra 2022 po vsej Sloveniji izvajali številne aktivnosti za večjo prometno varnost, v ospredju naše pozornosti pa bo predvsem nevarna uporaba mobilnih telefonov in drugih elektronskih naprav med vožnjo. Distrakcija voznikov med vožnjo je namreč čedalje večji problem.
Pod okriljem Roadpola, evropske mreže prometnih policij, bodo v poostrenem nadzoru istočasno sodelovale praktično vse države v Evropi, saj se zaradi nepravilne uporabe naprav (na primer mobilnih telefonov) in opreme med vožnjo, ki zmanjšuje slušno in vidno zaznavanje voznikov ali njihovo zmožnost obvladovanja vozila, vsepovsod povečuje število prometnih nesreč.

Vzporedno Roadpol organizira Roadpolove dneve prometne varnosti (ang. RoadPol Safety Days), kampanjo, v okviru katere evropske policije vsako leto še intenzivirajo svoje ukrepe za zmanjšanje števila umrlih in hudo telesno poškodovanih v prometnih nesrečah. Poleg tega se akcija časovno in tematsko prekriva tudi z evropskim tednom mobilnosti, ko bodo številne slovenske občine z različnimi aktivnostmi spodbujale trajnostno mobilnost.

21. september, dan brez smrtnih žrtev na evropskih cestah

Namen vseh naštetih aktivnosti je še vedno usmerjen tudi v cilj, da na ravni celotne Evrope na izbran dan zabeležijo čim manjše število umrlih v prometnih nesrečah in da čim več držav doseže cilj – nič smrtnih žrtev v cestnem prometu. Letos bomo ta cilj vsi skupaj poskušali doseči v sredo, 21. septembra 2022.

Podpišite svojo zaobljubo za odgovornejše ravnanje v prometu

Pri Roadpolu so prepričani, da je izboljšanje prometne varnosti na evropskih cestah izvedljivo: “Pravijo, da je težko rešiti človeško življenje. Za to je potreben pogum, znanje, vztrajnost … Toda v resnici ni tako težko. Čisto običajni ljudje dejansko vsak dan rešijo na milijone življenj že samo s tem, da so odgovorni na cesti. V Roadpolu, evropski mreži prometnih policij, verjamemo, da lahko vsak udeleženec v cestnem prometu pomembno prispeva k varnosti na cestah.”