Ostalo

Vrtec na Srednji Bistrici pod vprašajem, v Črenšovcih prostorska stiska

Ker vrtec na Srednji Bistrici, v občini Črenšovci do leta 2023 več ne bo ustrezal vsem normativom in ker ga je Občina Črenšovci pred petnajstimi leti že dozidala, si tam sedaj želijo novega. “Papirologija” je urejena, prav tako gradbeno dovoljenje ter zemljišče, a je država zavrnila sofinanciranje, saj jim je zmanjkalo zgolj nekaj točk na razpisu. V vrtcu v Črenšovcih se ubadajo s prostorskimi težavami, “kar pomeni, da imamo torej povečano število rojstev,” pravi županja, “to je sicer dobro, a bomo morali razmisliti o reorganizaciji prostora,” še pove.
Vrtec Bistrica deluje v okviru Osnovne šole Prežihovega Voranca Bistrica in izvaja programe predšolske vzgo. Vrtec s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe za vzgojo, izobraževanje in varstvo otrok na območju Občine Črenšovci, ki zajema območje Srednje, Dolnje in Gornje Bistrice. V Vrtec Bistrica je v šolskem letu 2020/21 vpisanih 57 otrok, ki so razporejeni v 4 oddelke. Zgradba vrtca je samostoječa zgradba, montažne izvedbe (Marles). Prvi del vrtca je bil zgrajen leta 1980, nato pa se je leta 2006 dogradil (klasična dozidava enega oddelka). Že od vsega začetka izgradnje je bila zgradba namenjena izključno za izvajanje vzgojno-varstvenega programa predšolskih otrok za dva oddelka.

Manjkajo pokriti prostori za možnost igre na prostem poleti ter v slabem vremenu, večnamenski prostor za otroke, zbornica, pisarna za svetovalno delavko in garderoba za zaposlene. Prenoviti bi bilo potrebno elektro in strojne instalacije ter talne in stenske obloge. Temeljni razlog za izvedbo obravnavane investicije je prostorska stiska oz. dejstvo, da prostori v vrtcu ne ustrezajo Pravilniku o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca. En oddelek izvaja svoje dejavnosti v prostorih šole, saj prostora praktično ni.

In kaj je vse narobe s tamkajšnjim vrtcem?

  • dotrajana so tla v celotnem vrtcu (parketa v igralnicah ni več možno vzdrževati z brušenjem, ker je že dotrajan),
  • okna in vrata so dotrajana, prav tako senčila,
  • sanitarije so potrebne celovite obnove,
  • električna napeljava je zastarela oz. je preobremenjena ter posledično nevarna (ob vključitvi večjega števila kuhinjskih naprav hkrati, le-teh ni mogoče uporabljati oz. se prekine električni tok),
  • igralnice ne ustrezajo prostorskim normativom (so premajhne) in posledično vplivajo na oblikovanje oddelkov,
  • ni nobenega skupnega prostora, ne zbornice, ne pisarne za svetovalno delavko in pomočnico ravnateljice, …

Zaradi zgoraj opisanih dejavnikov je delo vrtca zelo omejeno pri organizaciji obogatitvenih dejavnosti za otroke, skupnih roditeljskih sestankov in srečanj s starši, skupnih druženj in dejavnosti otrok (npr. lutkovne, gledališke predstave za otroke). Prav tako se ne morejo izvajati vsakodnevne gibalne aktivnosti za otroke. Z izvedbo predvidene investicije bi vrtec odpravil vse naštete pomanjkljivosti, saj bi pridobili igralnice s primerno kvadraturo in vse ostale prostore, ki jih trenutno v objektu vrtca danes ni. Celotna zgradbe vrtca je praktično dotrajana, po novih normativih pa mora vsak otrok imeti vsaj najmanj 3 kvadratne metre igralne površine, priporočljivo pa je 4. Tega v bistriškem vrtcu ne morejo doseči.

Občina denarja za potrebe sofinanciranja gradnje vrtca (letos) ne bo dobila

Kot nam je po telefonu dejala županja Občine Črenšovci, Vera Markoja, je Občini pri prijavi na razpis zmanjkalo zgolj nekaj točk, da bi razpis bil uspešen. Upajo na morebiten razpis prihodnje leto. Kot je slednja dejala, imajo zemljišče za vrtec že urejeno, prav tako pa so urejeni vsi papirji. Tudi gradbeno dovoljenje. Celotna vrednost novega vrtca je okrog 2,2 milijona evrov, Občina pa investicije sama ne bi zmogla pripeljati do konca. In kako je v Črenšovcih? “V prihodnjem šolskem letu 2021/22 je v vrtec vpisanih 10 več otrok kot leto pred tem. Opažamo trend naraščanja vpisa otrok, zato prostori vrtca in šole (kjer sta dve vrtčevski skupini) postajajo neustrezni. Dolgoročno predlagamo, da se vrtec Črenšovci razširi tako, da se omogoči oblikovanje vsaj ene dodatne skupine (8. skupine). Tako lahko v prihodnje oblikujemo manjše skupine, saj vrtec obiskuje vse več otrok s posebnimi potrebami ter otrok Romov, katerim strokovne delavke posvečajo dodatno pozornost.”