Ostalo

Vrtec na Srednji Bistrici: Izvajajo se zaključna gradbena dela, Občina prihranila okrog 170 tisočakov

Spomnimo: V občini Črenšovci se odvija gradnja novega vrtca. Občina je v letu 2020 pristopila k pripravi projektne dokumentacije, gradnja pa se je pričela lansko leto. Celotna dela naj bi se zaključila šele aprila 2024, ko je tudi rok za končanje del.
“Investicija poteka v skladu z načrtom. Trenutno se na gradbišču izvajajo fasaderska, suho-montažna, elektro in keramičarska dela. Dela se izvajajo skladno s projektno dokumentacijo in v ustrezni kvaliteti,” so sporočili iz Občina Črenšovci. Trenutno je na projektu prihranjenih okrog 170.000 evrov sredstev, so še sporočili. Novi vrtec bo zajemal štiri prostore za oddelke, eno igralnico in en skupni prostor. Malčkom bo v sodobno opremljenem vrtcu omogočeno kakovostno bivanje, kjer bodo ponujene tudi nekatere novosti.

“Gradbeni načrt je predvideval, da se na parceli ob starem vrtcu zgradi še manjši – nov objekt, v katerem bi bile sanitarije in shramba za zunanje rekvizite, kar je v skladu z normativi. Glede na to, da je del vrtca, ki je bil dograjen pozneje s klasično gradnjo, v boljšem stanju, bi bilo smiselno urediti sanitarije v tem delu starega objekta, drugi del objekta, ki je montažne gradnje, pa bi porušili. Izvajalec je podal ponudbo za rušenje objekta, ki znaša 52.165,00 evrov z DDV,” so še sporočili.

Vrtec se bo razprostiral na 1008,35 kvadratnih metrov neto uporabne površine. Od tega bodo igralni prostori zasedali 538,19 kvadratnih metrov, ostali prostori 388,23 kvadratnih metrov in komunikacijski prostori 81,93 kvadratnih metrov. Vrednost investicije znaša 3.230.000 evrov, od tega 1.172.667 evrov sredstev zagotovi ministrstvo za vzgojo in izobraževanje.

“Zaradi dotrajanih igral na igrišču ob vrtcu je bil opravljen strokovni pregled le teh, ki sta ga opravila strokovna sodelavka medobčinskega inšpektorata in pooblaščenec za varstvo pri delu, ob prisotnosti županje in ravnateljice. Na osnovi tega je bila pripravljena ponudba za posodobitev otroškega igrišča v vrednosti 44.772 evrov z DDV,” so še sporočili iz Občine Črenšovci in zaključili, da nameravajo prenoviti še del objekta starega vrtca v zunanje sanitarije s shrambo.

Razlog za gradnjo vrtca v Srednji Bistrici je bila prostorska stiska oziroma dejstvo, da prostori v vrtcu niso ustrezali Pravilniku o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca. Kot je bilo razvidno iz dokumentacije, je en oddelek enote Vrtca Srednja Bistrica izvajal svoje dejavnosti v prostorih šole. V zgradbi so prav tako bila dotrajana tla, okna in vrata, tudi sanitarije so bile potrebne celovite prenove, električna napeljava je bila preobremenjena in tako tudi nevarna, igralnice pa niso ustrezale normativom.