Sveže

Vrtec Gaberje: Občina bo staršem povrnila potne stroške

Starši otrok, za katere je Občina Lendava po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in so imeli v času investicijsko vzdrževalnih del v enoti vrtca v Gaberju otroka vključenega v druge enote Vrtca Lendava, lahko v obdobju od 22.9.2023 do vključno 27.10.2023 uveljavijo povračilo potnih stroškov glede na število dni prisotnosti otroka v višini 0,21 EUR/km za prihod otroka v vrtec in odhod otroka iz vrtca.
Občina Lendava je dne 21.9.2023 pričela z investicijsko vzdrževalnimi deli na objektu enote vrtca v Gaberju. V okviru investicijsko vzdrževalnih del se je k obstoječemu objektu dogradil prizidek z dodatnimi sanitarijami in garderobami. V notranjosti obstoječega objekta pa so se pozidala stara okna in uredil omet ter oplesk sten.

V času investicijsko vzdrževalnih del v notranjosti obstoječega objekta enote vrtca v Gaberju, to je obdobju od 22. 9. 2023 do 27.10. 2023 je bila staršem otrok s strani vodstva Vrtca Lendava ponujena možnost vključitve otrok v druge (nadomestne) enote vrtca v Lendavi. Zaradi oddaljenosti nadomestne enote vrtca v Lendavi od vrtčevske enote v Gaberju so starši zaprosili za povračilo potnih stroškov, ki so nastali v povezavi s prevozom njihovih otrok v bolj oddaljene vrtčevske enote.

Občinska uprava je predlog preučila in občinskemu svetu predlaga, da se zaradi investicijsko vzdrževalnih del v enoti vrtca v Gaberju staršem povrnejo potni stroški glede na število dni prisotnosti otroka v nadomestni enoti vrtca v Lendavi v obdobju od 22.9.2023 do vključno 27.10.2023 v višini 0,21 EUR/km za prihod otroka v vrtec in odhod otroka iz vrtca. V kolikor je v vrtec bil vključen tudi sorojenec otroka, ki je bil v navedenem obdobju prav tako vključen v drugo enoto vrtca v Lendavi, lahko starši uveljavljajo povračilo potnih stroškov samo za enega otroka.

Potrebna sredstva v višini okrog 596,44 EUR so zagotovljena na proračunski postavki 190041 – Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev v okviru sprejetega proračuna za leto 2024.