Ostalo

Volitve v Dolini in v Kotu bodo potekale 13. novembra

Občinska volilna komisija Občine Lendava je razpisala nadomestne volitve v svet Krajevne skupnosti Dolina pri Lendavi in v svet Krajevne skupnosti Kot, ki bodo v nedeljo, 13. novembra 2016.

Že v ponedeljek, 3. oktobra 2016 so začela teči vsa volilna opravila, ki so potrebna za izvedbo nadomestnih volitev v svete zgoraj omenjenih krajevnih skupnosti. Na dan 3. oktober sta v Krajevni skupnosti Dolina pri Lendavi 302 volilna upravičenca, v Krajevni skupnosti Kot pa 104 volilni upravičenci. Do včerajšnjega dne, torej do 10.10., so politične stranke, druge organizacije občanov v občini ter občani, lahko predlagali kandidate za člane volilnih odborov.

Število članov, ki se jih voli v posamezni krajevni skupnosti je določeno z Odlokom o določitvi števila članov sveta KS ter volilnih enotah za volitve članov v svete KS Občine Lendava. Tako se v svet KS Dolina pri Lendavi voli 5 članov, v svet KS Kot pa se volijo 3 člani.

O krajevnih skupnostih …

S statutom Občine Lendava (Ur.l. RS, št. 26/99, 119/00 in 69/02) je bilo ustanovljenih 17 krajevnih skupnosti, od tega je 16 krajevnih skupnosti narodnostno mešanih. Krajevnim skupnostim je bil s statutom občine podeljen status pravne osebe javnega prava. V novembru 2004 je svet Občine Lendava sprejel pobudo krajanov naselja Trimlini za izločitev naselja Trimlini iz krajevne skupnosti Lendava ter ustanovitev nove krajevne skupnosti. S spremembo statuta občina Lendava tako šteje 18 krajevnih skupnosti:

Čentiba, Dolga vas, Dolina, Gaberje, Genterovci, Gornji Lakoš, Dolnji Lakoš, Gorice pri Lendavi, Hotiza, Kapca, Kot, Lendava, Mostje – Banuta, Petišovci, Pince, Pince Marof – Benica, Radmožanci, Trimlini.