Iz občinskega sveta Občine LendavaOstalo

Vodovod in kanalizacija: Pravne osebe bodo oproščene plačila omrežnine

Na seji občinskega sveta Občine Lendava minuli četrtek je bil soglasno potrjen predlog župana Janeza Magyarja, da so za mesec april 2020 plačila omrežnine iz naslova vodovodnega in kanalizacijskega omrežja oproščene vse pravne osebe, ki jim je bilo z odloki Vlade Republike Slovenije zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 začasno prepovedano izvajanje dejavnosti.
S sprejetim sklepom se bo prihodek iz omrežnine v občinskem proračunu po ocenah znižal za približno 5.000,00 evrov. S tem ukrepom želi Občina Lendava prispevati k znižanju stroškov pravnih subjektov, tako samostojnih podjetnikov, podjetij in javnih zavodov, ki zaradi državnih ukrepov v času epidemije niso imeli možnosti izvajanja dejavnosti.

Občina Lendava se je v preteklih tednih trudila zagotoviti najrazličnejšo podporo pri reševanju številnih novih situacij. Za lažje izvajanje državnih ukrepov je med drugim z zaščitnimi sredstvi oskrbovala dom starejših, zdravstveni dom, center za socialno delo, javno podjetje Eko-park, rdeči križ in prostovoljce, vsak občan pa je prejel tudi pralno zaščitno masko.