Ostalo

Voda. Ste kdaj pomislili na najhujše? Ali lahko povsem izpade vodni vir v Gaberju?

Brez elektrike nekako že, a brez vode, težko. Ste morda pomislili, ali lahko povsem izpade vodni vir v Gaberju? Rezerva sicer je, a bi ta pokrila le 20-odstotkov potreb vode v lendavski Občini, najmanj dve občini pa bi ostali povsem brez vode. Voda, tako samoumevna, pa čeprav to ni.
Vodovodni sistem A, katerega sestavni del je tudi vodovodni sistem občine in območja upravne enote Lendava, se oskrbuje iz vodnega zajetja v Gaberju, ki je bilo izgrajeno leta 1987, obnovljeno leta 2003 in dograjeno z dodatnim vodnjakom leta 2015, občino Turnišče ter v 30 odstotkih občini Odranci ter Črenšovci pa napaja vodno zajetje iz Turnišča. Verjetno ste že kdaj doživeli, da ste ostali brez vode, kar se je najbrž zgodilo le za kratek čas. A ste morda kdaj pomislili, da recimo izpade glavni vodni vir vodovodnega sistema A v Gaberju? Bi bil vodni vir v Turnišču dovolj?

Vodovodni sistem A deluje po projektu predvidenem režimu, kar pomeni, da se iz vodnega zajetja v Gaberju oskrbujejo v celoti občine Lendava, Dobrovnik in Kobilje ter 70-odstotkov potrebne dobave vode za občine Črenšovci in Odranci. Iz vodnega zajetja Turnišče se v celoti oskrbuje območje občine Turnišče in 30-odstotkov potrebne porabe za občini Črenšovci in Odranci.

V primeru izpada vodnega zajetja Gaberje je predvidena oskrba sistema A samo iz vodnega zajetja v Turnišču. To pa seveda ne bi bilo niti približno enako kot je stanje ob delovanju vodnega zajetja v Gaberju, saj bi se iz turniškega zajetja lahko napajale le občine Turnišče, Odranci in Črenšovci, na območje občine Lendava bi priteklo zgolj slabih 20-odstotkov vode, občini Dobrovnik in Kobilje pa bi ostali povsem brez pitne vode. V kolikor izpade recimo samo vodno zajetje Turnišče, vodovodni sistem A tega ne bi občutil.

In zakaj takšne razlike? “Iz vodnega zajetja v Gaberju lahko brez težav načrpamo 99 litrov vode na sekundo, iz vodnega vira v Turnišču pa zgolj tretjino tega,” nam je povedal Stanko Gjerkeš iz podjetja Eko-Park d.o.o. “Da bi območje pomurskega vodovoda sistema A ostalo brez vode je skorajda nemogoče. Črpalke vodnega vira v Gaberju se ob izpadu električne energije napajajo z električno energijo iz dizelskih agregatov, ves čas pa obratujeta dve črpalki, med tem, ko ena miruje. Njihovo delovanje poteka izmenično. O vsaki napaki pa smo seveda obveščeni,” je še dejal Gjerkeš.

Stanko Gjerkeš

Vsa naselja občine Lendava pa sicer vodo ne dobivajo neposredno iz vodnega vira v Gaberju, temveč je ta najprej prečrpana v vodohrame v gričevnatem predelu občine. “Na območju občine so vodohrami trije: Vodohram “Gregorčičeva” ima največjo kapaciteto, 630 m3 in napaja celotno mesto Lendava ter vsa naselja. Bistveno manjši je vodohram “Berden” s kapaciteto 120 m3 in skrbi za vodo v srednjem in višjem predelu lendavskih in dolgovaških goric, nekoliko manjši vodohram “Piramida,” s kapaciteto 100m3, pa z vodo oskrbuje višjeležeče objekte lendavskih in dolgovaških goric. Gričevnati predel Čentibe, Doline in Pinc je oskrbovan s pomočjo črpalk,” je dejal Gjerkeš in dodal, da je v vsakem vodohramu za okrog 4-5 ur vode, v primeru, da ta več ne bi pritekala.

Kot je še dejal Gjerkeš, vodovodni sistem deluje stabilno, a je ta za našo občino ter Dobrovnik in Kobilje slabo oz. skorajda nič reduntanten. “Nujno potrebno bi bilo zgraditi še tretji vodni vir, kot to veleva projektna dokumentacija Pomurskega vodovoda – sistema A, ki pa bi moral biti zgrajen nekje v bližini reke Mure, kjer so zadostne količine pitne vode.” Že sicer pa je na območju občine Lendava 241 kilometrov cevovodov, od česar je približno 106 kilometrov transportnih vodov ter približno 135 kilometrov sekundarnih vodov. V sistemu je 14 prečrpališč v gričevnatem predelu ter trije vodohrami, Eko-Park pa ima v načrtu izgraditi prečrpališče v Tomšičevi ulici prvenstveno zaradi dviga tlaka. Nekaj težav je na Kapci in na Hotizi, kjer je vodovodno omrežje dotrajano, a se tudi za tam pripravlja prenova.