Ostalo

Vnovič uvedena mejna kontrola: Delo pomurskih policistov na kontrolnih točkah

Borut Kocet, vodja Sektorja uniformirane policije PU Murska Sobota je v izjavi za javnost predstavil dosedanje delo in rezultate dela pomurskih policistov na kontrolnih točkah na meji s Hrvaško in Madžarsko. Večina prometa vstopi na kontrolni točki na AC A5 v Pincah, kjer je opravljenih tudi največ preverk za osebe in vozila.
Na PU Murska Sobota, na podlagi Odloka o uvedbi začasnega ponovnega nadzora na notranjih mejah in Odredbe o določitvi mejnih prehodov, policisti izvajajo stalno kontrolo v Pincah in Dolgi vasi na meji z Madžarsko ter Petišovcih na meji z Hrvaško. Stalno se opravlja tudi kontrola mednarodnega vlaka na železniški postaji Hodoš, meja z Madžarsko in kontrola meddržavnega vlaka na železniški postaji Lendava, meja z Hrvaško. Na meji s Hrvaško in Madžarsko se opravlja tudi selektivna kontrola, predvsem na mejnih prehodih določenih z Odredbo in tudi na ostalih prehodnih mestih.

“Razlog uvedbe začasnega ponovnega nadzora je eskalacije konflikta na Bližnjem Vzhodu, zaradi katerega je povečana možnost terorističnih napadov na območju Republike Slovenije in ostalih držav Evropske unije in schengenskega prostora. Prav tako je nadzor vzpostavljen zaradi pojava ekstremizma in radikalizacije v državah Evropske unije, ki bi lahko imel neposreden vpliv na varnost Republike Slovenije in povečanja možnosti zlorabe Zahodno Balkanske migracijske poti oseb, ki bi lahko na območju Republike Slovenije in ostalih držav Evropske unije izvedle teroristični napad ali ogrozile varnost Republike Slovenije in ostalih,” so zapisali.

Na PU Murska Sobota povprečno mesečno na treh stalnih točka kontrole vstopi preko 200.000 vozil, skupno z ostalimi točkami pa okrog 300.000. Skoraj ves ta promet gre po AC A5 v smeri notranjosti države in EU. Največje zgostitve prometa, zaradi tovornih vozil, so v začetku tedna, od četrtka do sobote pa so največje zgostitve osebnih in kombiniranih vozil, predvsem tujcev, ki migrirajo v smeri notranjosti EU. Na vlakih večjega števila potnikov in problematike ni.

Večina prometa vstopi na kontrolni točki na AC A5 v Pincah, kjer je opravljenih tudi največ preverk za osebe in vozila. Na PU Murska Sobota so od 21.10.2023 do 11.12.2023 opravili preko 130.000 preverb, pri tem pa zaznali več kot 220 zadetkov v bazi SIS II in INTERPOL. Na problematično strukturo potnikov na kontrolni točki Pince pa ne kaže samo število zadetkov v SIS II ter ostalih ukrepov, ampak veliko število zadetkov po 36. členu oziroma prikrite in namenske kontrole, ki so razpisani za storilce kaznivih dejanj. Od začetka začasnega nadzora so zaznali 260 kršitve tujske zakonodaje, od tega so izrekli 210 glob in 50 opozoril. Ukrepe po tujski zakonodaji so v času nadzora izvedli zoper tujce 44 različnih državljanstev.

Pri izvajanju ponovnega začasnega nadzora so zaznali 10 kaznivih dejanj v zvezi mejne problematike, 132 nedovoljenih vstopov, zavrnili pa so 66 tujcev, skoraj vse na kontrolni točki Pince. Izvedenih je bilo tudi 394 izravnalnih ukrepov zoper 500 oseb in ugotovljeno več kot 550 kršitev prometne in ostale zakonodaje. Za nadzor meje se uporabljajo tudi t.i. lovske kamere, v videonadzornem centru pa se izvaja stalni nadzor kamer, ki so nameščene ob meji z Republiko Hrvaško.