Ostalo

Vlaganja: 100 tisoč evrov v vzgojno-izobraževalne zavode

“Občina Lendava je v želji izboljšati pogoje na področju vzgoje in izobraževanja ter zagotoviti prijaznejše okolje za naše učence in otroke tudi v letu 2021 povabila osnovne šole in vrtec k oddaji predlogov prenove objektov ter potrebne opreme,” so sporočili iz Glavne ulice 20. Ob tem bo Občina, glede na predloge, v vzgojno-izobraževalne zavode vložila 100.000 evrov.
Na podlagi usklajevanja in izhajajoč iz nujnosti obnov, dotrajanosti, predvsem pa iz varnostnih razlogov se je v letošnjem letu na Dvojezični osnovni šoli I Lendava nabavila nova razdelilna zavesa za veliko telovadnico, izvedel se bo nakup novega šolskega kombija, zamenjani bodo radiatorji v učilnicah na 3. hodniku, zamenjane dotrajane obtočne črpalke centralnega ogrevanja in sanirana avtomatska regulacija centralnega ogrevanja, prepleskani pa bodo tudi šolski prostori in zamenjane svetilke v učilnicah.

V Dvojezični osnovni šoli Genterovci je bila zaradi okvare zamenjana obtočna črpalka, sofinanciran je bil najem za šolski kombi, ki je bil nabavljen v preteklem letu, uredilo se bo parkirišče pri šoli in na novo zasadilo dvorišče. V času krompirjevih počitnic je bila prepleskana zgornja etaža šole, v procesu nabave pa je že tudi novo šolsko pohištvo in 6 novih šolskih tabel. V letošnjem letu je predvidena še zamenjava notranjih vrat.

Iz varnostnih razlogov je v letošnjem letu že bilo izpeljano obrezovanje in podiranje dreves na dvorišču Dvojezične osnovne šole II Lendava, v procesu nabave pa so tudi nova drevesa. Tudi DOŠ II Lendava je bil sofinanciran najem za šolski kombi, ki je bil prav tako nabavljen v preteklem letu. V času jesenskih počitnic je potekala še obnova talnih oblog, prav tako pa se načrtuje še nakup programske opreme in storitev za e-hrambo.

V Vrtcu Lendava so iz naslova presežka prihodkov nad odhodki zamenjali strežnik na upravi vrtca, nabavili večnamenski stroj za kuhinjo ter zamenjali peč v enoti vrtca na Hotizi. Prav tako se predvideva še nekaj manjših investicijskih vlaganj v višini 10 tisoč evrov.

Ocenjena skupna vrednost sofinanciranja opreme in prenove objektov za osnovno šolstvo in vrtec v letošnjem letu znaša 93.856,42 evrov.