Ostalo

Vlada potrdila predlog sofinanciranja dvojezičnosti obeh narodnih skupnosti

Vlada je izdala Odločbo o sofinanciranju dvojezičnosti in uresničevanju ustavnih pravic avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti v letu 2024.
Na podlagi 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije, 20. člena Zakona o financiranju občin (ZFO-1) in 10. člena Uredbe o določitvi podrobnejših namenov porabe in meril za izračun višine sredstev, ki pripadajo posameznim občinam oziroma občinskim samoupravnim narodnim skupnostim je Vlada Republike Slovenije izdala Odločbo o sofinanciranju dvojezičnosti in uresničevanja ustavnih pravic avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti v letu 2024.

ZFO-1 v tretjem odstavku 20. člena določa, da se občinam, v katerih živita italijanska oziroma madžarska narodna skupnost, oziroma samoupravnim narodnim skupnostim v teh občinah, za vsako proračunsko leto zagotovijo sredstva v višini 0,15 odstotkov skupne primerne porabe občin.

V letu 2024 ob višini povprečnine 725 evrov znaša 0,15 odstotkov skupne primerne porabe občin oziroma obseg z odločbo zagotovljenih sredstev 2.225.909,00 evra. S to odločbo zagotovljena sredstva se bodo Mestni občini Koper in občinam Ankaran, Izola, Piran, Lendava, Moravske Toplice, Dobrovnik, Hodoš ter Šalovci nakazala v roku desetih delovnih dni po vročitvi odločbe.

Koliko bodo torej prejele pomurske občine?

  • Občini Lendava se bo za leto 2024 za sofinanciranje dvojezičnosti in uresničevanja ustavnih pravic avtohtone madžarske narodne skupnosti zagotovilo 331.100,00 evra.
  • Občini Moravske Toplice se bo za leto 2024 za sofinanciranje dvojezičnosti in uresničevanja ustavnih pravic avtohtone madžarske narodne skupnosti zagotovilo 267.215,00 evra.
  • Občini Dobrovnik se bo za leto 2024 za sofinanciranje dvojezičnosti in uresničevanja ustavnih pravic avtohtone madžarske narodne skupnosti zagotovilo 234.126,00 evra.
  • Občini Hodoš se bo za leto 2024 za sofinanciranje dvojezičnosti in uresničevanja ustavnih pravic avtohtone madžarske narodne skupnosti zagotovilo 111.270,00 evra.
  • Občini Šalovci se bo za leto 2024 za sofinanciranje dvojezičnosti in uresničevanja ustavnih pravic avtohtone madžarske narodne skupnosti zagotovilo 152.624,00 evra.