Ostalo

Vlada na včerajšnji seji Občini Lendava podelila koncesijo za graditev žičniške naprave

Lendava je vse bližje žičniški napravi, ki bo povezala mesto z razglednim stolpom Vinarium. Kot je Vlada RS sporočila po včerajšnji 68. redni seji, se je na javni razpis vlade o podelitvi koncesij prijavila le Občina Lendava in seveda, pričakovano, bila uspešna. Občina Lendava si tako z omenjenim projektom obeta razbremenitev ceste do razglednega stolpa in večji turistični obisk.
Vlada je sprejela Uredbo o koncesiji za graditev žičniške naprave v Lendavi, ki je bila podlaga za izvedbo javnega razpisa za podelitev koncesije. Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo obvestilo o javnem razpisu in na osrednjem spletnem mestu državne uprave objavilo razpisno dokumentacijo za podelitve koncesije za graditev žičniške naprave v Lendavi.

Do izteka roka za oddajo prijave je prispela ena ponudba, ki jo je oddala Občina Lendava. Vloga je popolna in vsebuje vse zahtevane vsebine iz javnega razpisa, zato je Ministrstvo za infrastrukturo predlagalo Vladi RS, da Občini Lendava podeli koncesijo za graditev žičniške naprave v Lendavi, ki bo povezovala Lendavo z razglednim stolpom Vinarium.

Koncesija se na podlagi 6. člena uredbe podeli za 40 let. Na podlagi 12. člena uredbe mora koncesionar po prenehanju koncesijskega razmerja in če žičniška naprava preneha trajno obratovati, žičniško napravo razgraditi in vzpostaviti prvotno stanje. Način in pogoji razgraditve se podrobneje določijo v koncesijski pogodbi.

Spomnimo: Občina Lendava je na Ministrstvo za infrastrukturo Republike Slovenije na podlagi 23. člena Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb (ZŽNPO) podala vlogo o zainteresiranosti za graditev krožne kabinske žičniške naprave iz mesta Lendava do razglednega stolpa Vinarium. V vlogi je Občina navajala zainteresiranost za gradnjo krožne kabinske žičnice po zahodnem pobočju Lendavskih goric od mesta Lendava do razglednega stolpa Vinarium.

Na marčevski 42. seji vlade Republike Slovenije so prisotni med drugim obravnavali vlogo o zainteresiranosti za graditev krožne kabinske žičniške naprave iz mesta Lendava do razglednega stolpa Vinarium. Poročevalka je bila takrat Alenka Bratušek, ministrica za infrastrukturo, ta pa je razkrila, da je Ministrstvo za infrastrukturo izdalo odločbo o utemeljeni gradnji žičniške naprave.

Namen javnega razpisa, ki so ga objavili v začetku julija, je bil podelitev koncesije za graditev žičniške naprave v Lendavi, z vidika prostora kot relativno redke dobrine za te namene. Javni razpis vsebuje navedbe o pravnih podlagah, pogojih za prijavo, merilih za izbiro koncesionarja, roku in načinu prijave, načinu obveščanja neizbranih prijaviteljev in postopek odločanje o izbiri koncesionarja.