Ostalo

Vključevanje Lendave v zeleno shemo slovenskega turizma

Zelena shema slovenskega turizma je krovni nacionalni program za razvoj trajnosti v turizmu, ki ga vodi Slovenska turistična organizacija v sodelovanju z mednarodno organizacijo Green Destinations in njenim slovenskim partnerjem, Zavodom Tovarna trajnostnega turizma.
Namen sheme je pospeševati uvajanje trajnostnih poslovnih modelov v slovenski turizem in krepiti osnovo za trženje zelene ponudbe. Destinacijam omogoča vstop v nacionalni in globalni sistem presoje trajnosti, pridobitev znaka Slovenia Green ter razvoj in pozicioniranje destinacije kot trajnostne turistične destinacije.

“Zavod za turizem in razvoj Lendava stremi k temu, da bi bila Lendava prepoznana kot trajnostna destinacija in zato nagrajena s prepoznavnim znakom Slovenia Green. Slednji ima ključno vlogo pri naši težnji po zeleni preobrazbi, sledi potrebam domačega in mednarodnega okolja, pomembno veljavo pa ima tudi pri prijavi na nacionalne, prekomejne in mednarodne razpise. To je samo nekaj razlogov, zakaj se zeleni shemi letos pridružujemo tudi mi,” so sporočili iz Zavoda za turizem in razvoj.

Postopek pridobitve znaka, ki traja približno eno leto, je relativno zahteven, pri tem pa je ključno sodelovanje več različnih deležnikov, ki prevzemajo določene obveznosti oz. strokovne naloge. “Na tej zeleni poti bomo preko različnih aktivnosti zbirali podatke o trajnosti našega turističnega razvoja in osveščali lokalno prebivalstvo, gospodarstvo, obiskovalce ter preostale deležnike o pomenu trajnostnega turizma. Le tako se bo lahko Lendava okitila z znakom Slovenia Green Destination in se na slovenskem, evropskem in globalnem trgu pozicionirala kot okolju in družbi prijazna destinacija,” so še sporočili.

Zelena, torej okoljsko in družbeno odgovorna, destinacija ni nekaj, kar je projekt, naloga oz. odgovornost zgolj turistične organizacije. “Je nekaj, kar lahko dosežemo samo vsi skupaj – vsi deležniki v destinaciji, tako v javnem, nevladnem, kot v zasebnem sektorju – in to ne samo v turizmu, temveč na vseh področjih delovanja. Izrednega pomena je, da je destinacija najprej prijetna in prijazna za vse, ki tu živimo in delamo. S tem bo takšna tudi za ljudi, ki jo obiščejo,” so zaključili.