Ostalo

Vključen tudi stanovanjski blok v Lendavi: Stanovanjski sklad RS podpisal 70 milijonsko posojilno pogodbo

Razvojna banka Sveta Evrope je republiškemu stanovanjskemu skladu odobrila 70 milijonov evrov težko posojilo, ki bo omogočilo dokončanje 906 stanovanj do leta 2025. Po neuradnih a zanesljivih informacijah bodo ta sredstva porabljena tudi za gradnjo novega stanovanjskega bloka v Lendavi, za vrtcem v Župančičevi ulici.
Stanovanjski sklad RS je z Razvojno banko Sveta Evrope (CEB) podpisal posojilno pogodbo v vrednosti 70 milijonov evrov. S pomočjo posojila bo sklad izvedel projekt izgradnje 906 javnih najemnih stanovanj na desetih lokacijah v sedmih statističnih regijah. Podrobnosti bo direktor sklada Črtomir Remec sicer predstavil prihodnji teden, ko bo predstavil tudi pridobitev 38,5 milijona evrov nepovratnih sredstev iz javnega razpisa ministrstva za okolje in prostor. Po naših neuradnih a zanesljivih informacijah bo denar iz omenjenega kupčka namenjen tudi za gradnjo 72 novih najemnih stanovanj za vrtcem v Župančičevi ulici. Zemljišča, teh je sedem, je Stanovanjski sklad RS sicer že kupil po ceni 182.900,00 EUR (Brez DDV).

Spomnimo: Občina Lendava je dne 22.10.2020 poslala ponudbo za odkup sedmih komunalno opremljenih zemljišč predvidenih za gradnjo večstanovanjskih objektov v Lendavi. Nadzorni svet Sklada je na 79. seji, dne 16.06.2021 podal soglasje k sklenitvi neposredne (kupoprodajne) pogodbe, s čimer je bila jasno podana izjava o interesu za nakup stavbnih zemljišč, ki so predmet te namere o sklenitvi neposredne pogodbe. Občina in Sklad sta predhodno opravila pogajanja ter soglašala s ceno, prav tako sta se dogovorila o drugih okoliščinah pravnega posla.

Na zemljišču v Župančičevi ulici bodo tako zrasli trije večstanovanjski objekti, v vsakem pa bo po 24 stanovanj, ki bodo najemna in primerna za prve iskalce stanovanj, mlade družine in družine z večjim številom otrok. Skupna vrednost investicije se giblje med 8 in 9 milijonov evrov. Kot je pred časom dejal direktor Stanovanjskega sklada RS Črtomir Remec, bodo pri gradnji stanovanj v štirih krajih, to so Podutik Glince v Ljubljani, Lukovica jug, Partizan na Jesenicah in Lendava, skušali čim bolj omejiti stroške gradnje. “To je v luči nenehno naraščajočih cen v gradbeništvu nujno.” Rezerve bodo, kot je dejal, iskali pri izvedbenih fazah in načrtovanju, kjer bodo v ospredju funkcionalnost, racionalnost in večja tipizacija.

Stanovanjski sklad RS (SSRS) je investitor lastnih gradenj najemnih stanovanj, sofinancira gradnje v sodelovanju z občinami in drugimi prosilci oz. ponudniki, obenem pa je tudi kupec na podlagi Javnega poziva za nakup stanovanj in zemljišč za gradnjo stanovanj na območju celotne Slovenije. Skrbi za uravnoteženo ponudbo primernih najemnih stanovanj za vse skupine prebivalstva, s poudarkom na mladih in mladih družinah, starejši populaciji in ranljivih skupinah prebivalstva. Sklad ima sicer v prihajajočih 2-3 letih namen skupno zagotoviti kar 2.144 novih javnih najemnih stanovanj po celotni državi.