Ostalo

”Virsovci” prejemniki zlatega znaka kakovosti

Pomursko društvo za kakovost že od leta 1995 vsako leto prireja letno konferenco, na kateri s svojimi prispevki sodelujejo priznani strokovnjaki iz pomurskega in širšega slovenskega prostora. Ob vsaki konferenci društvo izda zbornik referatov, podeli pa tudi priznanje PDK – zlati znak za kakovost posamezniku ali organizaciji, ki je pomembno prispevala k razvoju in uresničevanju kakovosti v širšem pomenu besede. Letos je zlati znak kakovosti prejelo podjetje Virs iz Lendave.
Vsako leto se konference Pomurskega društva za kakovost udeleži okrog 100 udeležencev, med katerimi so prisotni direktorji pomurskih proizvodnih in storitvenih družb, predstavniki izobraževalnih institucij ter drugih organizacij in lokalnih skupnosti, strokovnjaki in zainteresirani posamezniki z različnih področij ter številni gosti iz cele Slovenije. Letošnji naslov konference je bil “Z inovacijami premikamo meje.”

Kot vsako leto so tudi letos podelili priznanje Pomurskega društva za kakovost – zlati znak za kakovost. Letos ga je prejela družba, ki v lokalnem prostoru uspešno posluje že vrsto let in ki je leta 2019 prejela nagrado Zlata gazela, podjetje Virs iz Lendave. “Ta nagrada je za nas priznanje in hkrati obveza, da tudi v prihodnje sledimo viziji trajnosti, inovativnosti in kakovosti,” so sporočili iz Virsa.

Pomursko društvo za kakovost je prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje, ki združuje, vključuje in povezuje tako strokovnjake s področja kakovosti kot vse ostale, ki se zanimajo za delovanje na področju kakovosti. S svojim delovanjem želi pomembno prispevati k razvoju in širjenju kakovosti v najširšem pomenu besede KAKOVOST tako v Pomurju kot tudi širše.

FOTO: Foto: Jure Kljajić