Ostalo

Vinogradništvo: V gričevnatih območjih Lendave se jagode pospešeno razvijajo, presledki med škropljenji naj ne bodo daljši od 10 dni

Vinska trta je trenutno na najbolj ugodnih legah in na sortah, ki so hitrejše v razvoju (Chardonnay, Rumeni muškat, Rizvanec) dosegla fenološko fazo BBCH 77 (začetek dotikanja jagod) do BBCH 79 (večina jagod se med seboj dotika). Preverili smo, kako trto najbolje zaščititi.
Peronospora

Zaradi bujne rasti vinske trte in napovedanih padavin za preprečitev novih okužb se priporoča uporaba enega od kombiniranih pripravkov. Priporoča se, da presledki med škropljenji niso daljši od 10 dni. Zaradi možnosti pojava odpornosti bolezni na pripravke je potrebno pripravke uporabljati v skladu z antirezistentno strategijo (izmenično med skupinami).

Oidij

Nevarnost za pojav oidija vinske trte se bo z otoplitvijo vremena povečala. Trenutno se oidiag indeks na posameznih opazovanih lokacijah giblje med 50 in 74 (vrednost 66 in več predstavlja veliko nevarnost za pojav in razvoj bolezni). Za preprečitev okužb s to boleznijo lahko uporabite enega od spodaj naštetih pripravkov. Zaradi možnosti pojava odpornosti bolezni na pripravke je potrebno pripravke uporabljati v skladu z antirezistentno strategijo (izmenično med skupinami).

Siva grozdna plesen – Botritis

Ob pričetku strnjevanja jagod v grozdih je čas za prvo škropljenje proti sivi grozdni plesni. Predvsem v primeru napovedanih padavin se priporoča dodajanje oz. uporaba enega od specifičnih fungicidov – botriticidov.

Neurja in toča

V primeru pojava neurij in toče imajo pri zaščiti vinske trte prednost pripravki, ki vsebujejo a.s. folpet. V tem primeru se priporoča tudi dodajanje foliarnih gnojil.

Pred uporabo posameznih kombinacij pripravkov in foliarnih gnojil je potrebno v navodilih za uporabo preveriti mešanje zaradi morebitnega pojava fitotoksičnosti!

Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo glede koncentracij in primerne uporabe v določeni fenološki fazi ter zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda. V primeru uporabe sredstev, nevarnih za čebele,  je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.