Ostalo

Vinogradniki, v teh dneh fitosanitarni pregledniki začenjajo s pregledi vinogradov za zlato trsno rumenico!

V teh dneh fitosanitarni preglednik začenjajo s pregledi vinogradov za zlato trsno rumenico po celotni Sloveniji in tako so se začeli pregledi tudi na območju severovzhodne Slovenije. Ker so tudi območja Občin Lendava, Turnišče in Dobrovnik med okuženimi območji, bodo nadzori potekali tudi na območju omenjenih Občin.
V letu 2005 je bila prvič v Sloveniji potrjena zlata trsna rumenica. Povzroča jo fitoplazma Grapevine Flavescence doree. Prenašalec fitoplazme je ameriški škržat (Scaphoideus titanus). Fitoplazma povzroča zvijanje listnih robov navzdol in rumenenje oziroma rdečenje listov, sušenje grozdov in posledično zmanjšanje pridelka po kakovosti in količini, v nekaj letih pa tudi propadanje trt in celih vinogradov. Prvo škropljene proti ličinkam ameriškega škržatka je pametno opraviti med 27.6. in 3.7., oziroma najkasneje do 6. julija. Škropljenje je pametno opraviti takrat, ko je povsem zaključeno cvetenje vseh sort v vinogradu!

“V teh dneh fitosanitarni preglednik začenjajo s pregledi vinogradov za zlato trsno rumenico po celotni Sloveniji in tako so se začeli pregledi tudi v severovzhodni Sloveniji. Pregledniki našega zavoda imajo letos posebno nalogo. Zraven vsakoletnih naključnih pregledov, jih letos čakajo pregledi 191 točno določenih GERK-ov. S pomočjo teh pregledov bi radi določili stanje na terenu okrog določenih okuženih območij. Potrudili se bodo, da lastnike teh GERK-ov obvestijo, vendar do vseh osebnih podatkov žal nimajo dostopa. Zato vas v naprej vljudno prosimo za sodelovanje in za dovoljenje za pregled vinogradov,” so sporočili iz Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor.

Žarišče okužb je tudi območje Lendavskih, Dolgovaških in Čentibskih goric ter goric v Dolini in v Pincah!

Za preprečevanje širjenja te nevarne bolezni trte je ključnega pomena odstranjevanje okuženih trt v žariščih okužbe in pravočasno zatiranje ameriškega škržatka. Njegovo zatiranje je obvezno v matičnih vinogradih, trsnicah in matičnjakih povsod po Sloveniji ter v vinogradih na celotnem razmejenem območju zlate trsne rumenice, ki vključuje večino vinogradov v Sloveniji in zajema vse tri vinorodne dežele.