Ostalo

Vinogradniki, pred vami je čas za prvo zatiranje ameriškega škržatka

V vinogradih, kjer je vinska trta popolnoma odcvetela, je sedaj čas za prvo zatiranje ameriškega škržatka, prenašalca zlate trsne rumenice, ki ga trenutno najdemo v stadiju ličinke L2. Kot svetujejo pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor, naj bo opravljeno v času med 27. junijem in 11. julijem, vendar ne pred povsem zaključenim cvetenjem vseh sort v vinogradu!
Zatiranje ameriškega škržatka je v skladu s pravilnikom o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranja zlate trsne rumenice obvezno za vse imetnike vinske trte in sicer v vinogradih za pridelavo grozdja ter na “brajdah” oziroma ohišnicah na razmejenem območju zlate trsne rumenice, to je v žariščih okužbe in njihovih varovalnih pasovih (območje celotne Štajerske in Prekmurja) ter v matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah na celotnem območju Slovenije.

V vinogradih za pridelavo grozdja, ki se nahajajo v razmejenem območju zlate trsne rumenice (to so žarišča okužbe in varovalni pasovi žarišč okužbe), je obvezno najmanj 1 tretiranje. Tretiranje se opravi, ko vinska trta popolnoma odcveti. Špricamo s sistemičnimi insekticidi z rezidualnim načinom delovanja, ki učinkovito zatirajo ameriškega škržatka, zato tretiranja običajno ni potrebno ponoviti.

Ulov odraslih ameriških škržatkov spremljamo z rumenimi lepljivimi ploščami predvidoma od začetka julija dalje in sicer:
– izobesimo najmanj od 3 do 5 plošč na ha, v primeru večjih površin število plošč ustrezno povečamo,
– plošče postavimo v začetku julija in jih menjavamo na dva do 3 tedne,
– pregledujemo jih vsakih 7 do 10 dni; škržatki letajo do sredine septembra,
– ulove redno beležimo.
Drugo tretiranje opravimo, če je na rumene lepljive plošče ulovljenih 4 ali več škržatkov na ploščo na teden

V ekološki pridelavi je potrebno opraviti 2 – 3 tretiranja. razen če po drugem tretiranju s spremljanjem ulova z rumenimi lepljivimi ploščami ugotovimo, da ulov odraslih škržatkov ne presega 4 osebke na rumeno lepljivo ploščo na teden. V takem primeru tretiranja ni potrebno ponoviti. Če je potrebno, opravimo tretje tretiranje 7 do 10 dni po drugem tretiranju. V matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah sta povsod po Sloveniji obvezni najmanj dve tretiranji ameriškega škržatka.

OPOZORILO: Vsa sredstva, ki jih uporabljamo za zatiranje ameriškega škržatka, so nevarna za čebele. Pomembno je, da zatiranje ameriškega škržatka opravite šele takrat, ko je trta že povsem odcvetela. Pred škropljenjem odstranite cvetočo podrast. Vsa fitofarmacevtska sredstva je potrebno uporabljati v skladu z navodili za uporabo in navedbami na etiketi ter upoštevati Pravilnik o pravilni uporabi fitofarmacevtskih sredstev (Uradni list RS, št. 71/14 in 28/18).