Ostalo

Vinogradniki pozor! Slabšanje stanja okužb z zlato trsno rumenico

Zatiranje ameriškega škržatka je v skladu s pravilnikom o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranja zlate trsne rumenice obvezno za vse imetnike vinske trte in sicer v vinogradih za pridelavo grozdja ter na brajdah in ohišnicah v razmejenem območju zlate trsne rumenice, med katere spada tudi naše območje ter v matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah na celotnem območju Sloveniji.
“Opozarjamo vinogradnike, da je zaradi slabšanja stanja okužb z zlato trsno rumenico obvezno število škropljenj v letošnjem letu višje kot v prejšnjih letih in je določeno po občinah. Zato morajo vinogradniki preveriti, v kateri občini se nahaja njihov vinograd. Poudarjamo, da je za učinkovito preprečevanje širjenja ključnega pomena pravočasno in dosledno zatiranje prenašalca ameriškega škržatka z insekticidi in tudi odstranjevanje okuženih trt,” so sporočili iz Javne službe zdravstvenega varstva rastlin.

Za območji občin Lendava in Dobrovnik velja, da se letos opravijo tri tretiranja in sicer s kontaktnimi pripravki. V matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah je obvezno zatiranje ameriškega škržatka povsod po Sloveniji, to je v razmejenih območjih in izven njih. “Obvezno je tudi spremljanje ulova ameriškega škržatka na rumene lepljive plošče od začetka julija. Če je na rumeno lepljivo ploščo ulovljen vsaj en škržatek, je treba opraviti še četrto tretiranje. To tretiranje je namenjeno predvsem zatiranju škržatkov, ki v matični vinograd, matičnjak ali trsnico priletijo iz okolice,” so še sporočili iz Javne službe zdravstvenega varstva rastlin.

Kaj je še dobro vedeti?

Cvetoča podrast v vinogradih mora biti, zaradi varovanja čebel in drugih opraševalcev, v času tretiranja z insekticidi, pokošena oz. mora biti na drug način preprečeno, da bi jo fitofarmacevtsko sredstvo doseglo. Aplikacija mora biti izvedena na način, da se prepreči zanašanje škropilne brozge na sosednje parcele. Za doseganje večje učinkovitosti delovanja insekticidov priporočamo njihovo uporabo v večernih oziroma nočnih urah. Rastline v času aplikacije ne smejo biti v stresu (npr. vročinski stres), sicer se učinkovitost sredstva lahko zmanjša.

Insekticidov na osnovi a.s. piretrin se ne sme uporabljati v vročini in na neposredni sončni svetlobi. Priporoča se uporabo v večernih urah in pri nižjih temperaturah zraka. Ob njihovi uporabi rastline temeljito omočimo tudi na spodnji strani listov, kjer se običajno nahaja ameriški škržatek. Pripravki iz skupine piretroidov za dobro delovanje potrebujejo ustrezen pH in sicer pod 6,5.

Da dosežemo dobro omočenje rastlin in povečamo učinkovitost insekticidov, priporočamo povečano porabo vode (vsaj 400 l vode/ha) in uporabo močil. Učinkovitost sredstev za zatiranje ameriškega škržatka je zelo odvisna od učinkovitega nanosa, zato je priporočljiva uporaba klasičnih pršilnikov.

OPOZORILO: Vsa sredstva, ki jih uporabljamo za zatiranje ameriškega škržatka, so nevarna za čebele. Pred škropljenjem odstranite cvetočo podrast. Vsa fitofarmacevtska sredstva je potrebno uporabljati v skladu z navodili za uporabo in navedbami na etiketi ter upoštevati Pravilnik o pravilni uporabi fitofarmacevtskih sredstev.