Ostalo

Vinogradniki pozor! Pojavljata se peronospora in oidij, pripravite pa se tudi na obvezno zatiranje ameriškega škržatka!

Fenološke faze v letošnjem letu se med posameznimi območji in sortami precej razlikujejo in sicer tako, da se gibljejo vse od BBCH 57 (socvetja popolnoma razvita, cvetovi ločeni) do 65 (polno cvetenje: 50 % odpadlih cvetnih kapic). Seveda se pojavljata tudi peronospora in oidij, vinogradniki, pripravite pa se tudi na obvezno zatiranje ameriškega škržatka!
Peronospora

Zaradi bujne rasti vinske trte in možnosti lokalnih neviht za preprečitev novih okužb se priporoča uporaba enega od kombiniranih pripravkov. Priporoča se, da presledki med škropljenji niso daljši kot 8 – 10 dni. Zaradi možnosti pojava odpornosti bolezni na pripravke, je potrebno pripravke uporabljati v skladu z antirezistentno strategijo (izmenično med skupinami).

Oidij

Nevarnost za pojav oidija vinske trte se je z otoplitvijo vremena povečala. Trenutno se oidiag indeks na posameznih opazovanih lokacijah giblje med 38 in 77 (vrednost 66 in več predstavlja veliko nevarnost za pojav in razvoj bolezni). Za preprečitev okužb s to boleznijo lahko uporabite enega od spodaj naštetih pripravkov. Zaradi možnosti pojava odpornosti bolezni na pripravke je potrebno pripravke uporabljati v skladu z antirezistentno strategijo (izmenično med skupinami).

Ameriški škržatek

Trenutno v vinogradih najdemo ličinke prvega (L1) in drugega (L2) stadija ameriškega škržatka – prenašalca zlate trsne rumenice. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin tudi letos opozarja vinogradnike na obvezno zatiranje ameriškega škržatka, prenašalca karantenske bolezni trte zlate trsne rumenice. Zatiranje je treba opraviti v prvi dekadi julija, na območju Štajerske in Prekmurja pa najkasneje do 14. julija.

Neurja in toča

V primeru pojava neurij in toče imajo pri zaščiti vinske trte prednost pripravki, ki vsebujejo A.S. FOLPET. V tem primeru se priporoča tudi dodajanje foliarnih gnojil. Pred uporabo posameznih kombinacij pripravkov in foliarnih gnojil je potrebno v navodilih za uporabo preveriti mešanje zaradi morebitnega pojava fitotoksičnosti. 

Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo, zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda. V primeru uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.