Vinogradniki, pogoji za prvo primarno okužbo s peronosporo vinske trte so izpolnjeni!

Peronospora vinske trte (Plasmopara viticola) je najpogostejša bolezen v slovenskih vinogradih. Pri nas do prvih okužb navadno pride sredi maja ali v drugi polovici maja, odvisno pa je od vremenskih razmer v marcu in aprilu. Kot pišejo pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu, so se letos okužbe že pričele pojavljati!
“V zadnjih dneh so bili na območju SV Slovenije izpolnjeni pogoji za prvo primarno okužbo s peronosporo vinske trte. Po naših predvidevanjih se je inkubacijska doba na področju SV Slovenije iztekla do petka 20. maja,” so zapisali pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu. Vinska trta je trenutno na najbolj ugodnih legah in na sortah, ki so hitrejše v razvoju (Chardonnay, Rumeni muškat, Rizvanec) dosegla fenološko fazo BBCH 16 – 53 (6 listov razprtih do socvetja jasno vidna). Pri ostalih sortah je povprečna fenološka faza BBCH 14 -15 (razprtih 4 – 5 listov).

Bolezen napada v toplem in deževnem vremenu. Primarne okužbe se začnejo, ko spore, ki prezimijo na tleh, napadejo liste. Čas primarnih okužb določamo s pravilom treh desetk: ko so poganjki dolgi vsaj 10 cm in pade najmanj 10 mm padavin ter temperatura v zadnjih 24 urah ne pade pod 10 stopinj Celzija, se v vinogradu zgodi primarna okužba s peronosporo vinske trte. Ko spore okužujejo iz lista na list, govorimo o sekundarnih okužbah.

V ekološki pridelavi lahko za zatiranje peronospore uporabite enega izmed bakrovih pripravkov, v običajni pridelavi pa pripravke na osnovi močljivega žvepla. Nevarnost za okužbo se bo z otoplitvijo vremena povečevala. “V primeru pojava neurij in toče imajo pri zaščiti vinske trte prednost pripravki, ki vsebujejo a.s. folpet,” so še sporočili.

Opažen je bil škodljivec vinske trte, grozdni sukač

“Ulovi metuljčkov prvega rodu grozdnih sukačev so na spremljanih lokacijah v letošnjem letu nadpovprečno številčni. Prvi rod grozdnih sukačev praviloma ne povzroča gospodarske škode, prag škodljivosti pa znaša 100 najdenih gosenic na 100 pregledanih kabrnikov. Priporočamo, da se pred oziroma v času cvetenja vinske trte kabrniki pregledajo na prisotnost zapredkov oz. gosenic,” so še sporočili iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda.

Pred uporabo posameznih kombinacij pripravkov in foliarnih gnojil je potrebno v navodilih za uporabo preveriti mešanje zaradi morebitnega pojava fitotoksičnosti. Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo, zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda. V primeru uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.