Ostalo

Vinogradniki, pogoji za izjemno kakovosten letnik so že izpolnjeni!

Konec maja so vinogradniki ugotavljali, da vegetacija letnika 2021 zaostaja za več kot 21 dni. Kljub spremenjenim podnebnim pogojem, s trto, pridelavo, pridelkom in kakovostjo ne bo nič drugače kot v preteklih letih, spet bodo pogoji za izjemno kakovosten letnik. A odličen letnik, dobra vina na eni strani, na drugi pa vinogradnik v brezizhodni situaciji, ko ni prave prodaje, ni pravih cen za vina in ni več kupcev naših vin.
Primerjava pridelovalnih letnikov od leta 1991 do danes nam sporoča, da se vedno bolj ponavljajo določeni spremenjeni vzorci drugačnih pridelovalnih pogojev kot smo jih bili vajeni, ki se po letu 2016 tudi vedno bolj radikalizirajo. Splošne ugotovitve podnebnih kazalnikov v obdobju po letu 2000 so, porast povprečne temperature ozračja, povečano število sončnih in vročih dni, višje nočne temperature, hitri temperaturni obrati ter vedno večje število vremensko ekstremnih dogodkov, suša, toča, vetrolom. Ob sušnih obdobjih imamo vse več tudi monsunsko izdatnih kratkotrajnih nalivov in vse več deževnih obdobij.

Ob zgodnji vegetaciji, ki je praviloma rezultat visokih temperatur v februarju in marcu, imamo od 2016 vsako leto težave s spomladanskimi pozebami, ki ne zmanjšajo samo količine pridelka, temveč vse bolj vplivajo na težave v razvoju in dolgoročnem obstoju trte. Vedno bolj se ponavlja letni vzorec, ko zgodnjemu odganjanju in s tem nevarnosti spomladanskih pozeb, sledita hladna ter deževna meseca april in maj, nato pa ob vremensko ekstremnem obratu v juniju sledi obdobje, ko mladike vinske trte v manj kot 10 dneh zrastejo za več kot 1 meter, nato pa vinska trta zacveti in odcveti. Posledično v začetku julija ugotavljamo, da je trta nadoknadila ves razvojni zaostanek.

Konec julija smo ugotovili, da razvojno in s prvimi zoritvenimi procesi spet prehitevamo dolgoletno povprečje. Tako konec avgusta vemo, da bo spet glavnina trgatve v mesecu septembru. Kljub spremenjenim podnebnim pogojem, s trto, pridelavo, pridelkom in kakovostjo ne bo nič drugače kot v preteklih letih, spet bodo pogoji za izjemno kakovosten letnik. “Ko narava in trta naredita vse, ostaja samo še vprašanje, kaj smo naredili mi vinogradniki sami. Skupna resnica Večine vseh vinogradniških nergačev je, da za dvig prodaje, dvig cen in za promocijo svoje pridelave in kakovosti svojih vin, nismo naredili nič. Minili so časi, ko je zate nekdo naredil nekaj. Ali si organiziran v skupnem trženju, ali si sposoben na trgu razviti svojo zgodbo obstoja prepoznavnosti, ali pa te kot vinogradnika več ni,” so zapisali pri Kmetijsko gozdarskem zavodu Maribor.

V poletnem času v vinogradu poskrbimo za čimbolj osončeno, zračno in v rasti umirjeno trto, ki bo imela zmerno količino srednje starega listja in manjše število bolj redkih mladik, na katerih bo sicer bolj redko toda bolj razvito in čim bolj zdravo ter kakovostno grozdje. Tem splošnim navodilom bomo v tem letu dodali, da naj bo cilj letošnjega vinskega letnika v manjših količinah bolj kakovostnega grozdja in naj bo več buteljk izjemno kakovostnih vrhunsko cenjenih in dobro plačanih vin in manj litrskega in ostalega nizko cenovnega vina.

V tem pridelovalnem letu ko pričakujemo manj grozdja in tudi nižji skupni pridelek, zaradi splošne situacije, ki je vsem dobro znana, bo ekonomsko uspešna samo vrhunska kakovost grozdja in buteljčna kakovost vina, kar edino lahko trajno zagotavlja obstoj slovenskemu vinogradništvu in razvoj novih delovnih mest bodočim mladim vinogradnikom! Edina prava pot, kako naj to dosežemo se prične pri dosledni, pravočasni pletvi, ki se v poletnem času dopolnjuje s pletvijo ali redčenjem odvečnega listja ob grozdju in redčenju grozdja.