Ostalo

VIDEO: Nezdružljivost funkcij: Upravno sodišče pritrdilo Ferencu Horváthu

Na sedežu Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti (PMSNS), kjer ima svojo poslansko pisarno tudi Ferenc Horváth, predsednik sveta PMSNS in narodnostni poslanec, se je danes odvila tiskovna konferenca, na kateri sta Horváth ter njegov pooblaščenec Branimir Šijanec predstavila sodbo upravnega sodišča, ki je pritrdila Horváthu. Sodišče je med drugim zapisalo, da se ugotovitve komisije glede nezdružljivosti funkcij odpravijo. Sodišče je odločalo o nezdružljivosti poslanske funkcije s funkcijo člana sveta Madžarske samoupravne narodne skupnosti občine Lendava.