Sveže

VIDEO: Hrvat iz Medžimurja in hkrati Slovenec iz Pomurja, ki govori kar 25 jezikov

Anton Lisjak, Hrvat iz Medžimurja in hkrati Slovenec iz Pomurja, ki govori kar 25 jezikov. “Rastislav,” takšen je namreč njegov nadimek, je sicer diplomirani slovanski jezikoslovec, diplomant teologije in magister zgodovine.
“Težko mi je z eno besedo odgovoriti na vprašanje od kod sem, saj za dom štejem tako Medžimurje kjer trenutno živim in od koder je moj oče, ter Pomurje, od koder je moja mati. Gre torej za vasi v obeh državah, do katerih čutim enako pripadnost,” uvodoma pove Anton “Rastislav” Lisjak. Lingvistika sicer spada med popularnejše teme. Ljudje se radi pogovarjamo o podobnostih in razlikah jezikov, še posebej tistih, ki so nam blizu. Anton je ob pomoči prijatelja pred kratkim na priljubljeni spletni videoservis YouTube naložil video, kjer se predstavi s 25 jeziki.

“Dejstvo, da je moja mati Slovenka, oče pa Hrvat, je bistveno vplivala na moj jezikovni razvoj. Že od otroštva sta starša z otroci govorila vsak v svojem maternem jeziku, torej mati v slovenščini, oče v hrvaščini, ali če sem natančnejši, vsak v svojem narečju. Vsi otroci smo tako že od ranega otroštva živeli dvojezično. Med drugim lahko povem, da je recimo oče poslušal tudi rusko in poljsko narodno glasbo, včasih se je slišala tudi glasba Slovakov ali Čehov. To je bil moj prvi stik z večjim številom slovanskih jezikov že v zgodnjem otroštvu. Učiti sem se jih pričel sicer šele okrog 19. leta starosti,” pove Anton.

Kot še doda Anton, so vsi zgornji razlogi zelo pripomogli k njegovi odločitvi kaj in kako se izobraziti. Danes govori 25 jezikov, še nekaj pa jih zgolj razume. Najljubši jeziki so mu slovenščina, hrvaščina, poljščina, ruščina, slovaščina in angleščina. “Znanje jezikov vedno bogatim, torej znanja ne preneham nikoli nadgrajevati. Jezika se začneš učiti enkrat in se ga učiš do konca življenja,” zaključuje Anton.