Sveže

VIDEO, FOTO: Daihen Varstroj včeraj odprl proizvodno-skladiščno halo

Podjetje Daihen Varstroj d.d. je včeraj obeležilo poseben dogodek – uradno otvoritev nove proizvodno-logistične kapacitete, 2,5-milijonske investicije, ki je del širitvene strategije Daihen korporacije za Evropo.
V celoti iz lastnih sredstev financiran projekt ponuja dodatne proizvodne zmogljivosti za izdelavo robotskih celic največjih dimenzij, z dodatnim skladiščnim prostorom za skladiščenje robotskih komponent za oskrbo regionalnega trga pa se bistveno izboljšuje notranja logistika in hkrati zanesljivost dobav kupcem. S pridobitvijo 2.000 kvadratnih metrov dodatnih prostorov je skupna površina Daihen Varstroja danes 11.000 kvadratnih metrov, kar omogoča velike možnosti za prihodnjo rast. Tovarna je sodobnejša in energetsko učinkovitejša, pri čemer je kar 70 % porabljene električne energije pridobljene iz sončnih elektrarn.

Daihen Varstroj bil ustanovljen kot Varstroj konec leta 1964 in se s skromnimi osnovami začel ukvarjati z varilstvom. Prva resna ekspanzija se je začela leta 1970 z razvojnim sodelovanjem s tujimi partnerji, nato z vključitvijo v koncern Gorenje in leta 1975 s postavitvijo poslovnega kompleksa na sedanji lokaciji, za začetek v obsegu 5.500m2. Naslednje širitve proizvodnih kapacitet so bile sredi 80-ih letih, ko je podjetje imelo največji obseg, razdeljen v več dejavnosti. Od konca 80-ih let se je dejavnost varjenja osamosvojila in podjetje Varstroj se od takrat intenzivno ukvarja z razvojem, proizvodnjo in prodajo rešitev varjenja in rezanja.

Leta 2000 se je podjetje srečalo z robotizacijo, kar je označilo začetek poslovnega in razvojnega sodelovanja z japonsko korporacijo Daihen. Sodelovanje je bilo uspešno, kar je vodilo do strateškega lastniškega vstopa leta 2006. S tem korakom se je intenziviralo sodelovanje med podjetjema, sledil je logični naslednji korak – popolna integracija v Daihen korporacijo v začetku leta 2014, kar je vključevalo organizacijske in proizvodne prenove podjetja.

Danes je Daihen Varstroj v celoti integrirani član Daihen korporacije, ki slovenski hčerinski družbi poverja vse pomembnejše proizvodne in razvojne naloge. V okviru Daihnovih evropskih podjetij, v družbi sestrskih podjetij OTC Daihen Europe, LasoTech in Femitec, sodelavci podjetja skrbijo za razvoj, proizvodnjo in prodajo varilnih aparatov, razvoj in proizvodnjo sestavnih delov robotskih celic, delujejo kot ponudnik rešitev za kupce s področja ročnega varjenja, robotizacije, termičnega rezanja kovin ter podporo najnovejšim rešitvam s teh področij.

V sklopu naložbe Daihen Varstoj načrtuje nadaljnjo rast ter posledično povečanje potrebe po čedalje višji stopnji usposobljenosti sodelavcev. V prihodnje se nadejajo potreb po inženirjih in tehničnih strokovnjakih s področja strojništva in elektrotehnike ter informatike. Z odprtjem nove proizvodno-logistične kapacitete je podjetje, ki ima danes 150 zaposlenih, pripravljeno na izzive prihodnosti, ko bodo s ponudbo najkakovostnejših rešitev za varjenje, robotizacijo in rezanje kovin še naprej ostali vodilno podjetje na teh področjih.