Ostalo

Velikonočno voščilo evangeličanskega škofa

Spet obhajamo velikonočne praznike, ki so prazniki življenja, vere, veselja in predvsem trdnega upanja. Kristjani namreč verujemo, da je Jezus Kristus, naš Učitelj in Odrešenik, umrl za nas in za naše grehe, premagal smrt in vstal od mrtvih. To pa zato, da bi premagal vse razdiralne zle sile, ki od začetka človeštva skušajo prodreti v naša srca in zavladati v zgodovini sveta.

Na Veliki petek se morda sprašujemo, zakaj Bog dopušča smrt, trpljenje in vsa ponižanja. Odgovor na to vprašanje najdemo na Velikonočno jutro, ko nam je Jezus pokazal, da je Bog vedno zmagovalec v vseh bitkah trpečega človeka. On ima vedno zadnjo besedo, ki je zmaga življenja nad smrtjo, zmaga ljubezni nad hudobijo, resnice nad lažjo, duha nad materijo.

Tudi letošnjo Veliko noč slavimo v svetu, v katerem nasilje postaje vedno bolj razširjeno in tudi vedno bolj brutalno. Praznujemo jo v svetu, v katerem je izkoriščanje človeka brezobzirno. Praznujemo jo v času, ko se rušijo in krušijo temeljne vrednote človekovega življenja in njegovega sožitja. Priče smo razčlovečenju človeka v vseh oblikah njegovega dostojanstva.

Na križu je umiral Božji Sin Jezus Kristus. Sredi sovraštva, sredi množice, ki se je naslajala nad njegovim trpljenjem in v njegovi smrti pričakovala končno zmago. Čeprav so se zlo, mržnja in sovraštvo dvignili z njim na križ, čeprav je v polnosti doživljal zavračanje, ki ga je obdajalo, ni dovolil, da bi ga to zlo posrkalo vase niti ni dovolil, da bi se sovraštvo preselilo vanj. Na višku trpljenja je iz njegovih ust prišla molitev: “Oče, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo.” V tem je Jezusova veličina in to je prvo veliko sporočilo velike noči. Ob srečanju s sovraštvom se ne smemo ujeti v jezo, se prepustiti želji po maščevanju in medsebojnemu nasprotovanju, ampak se moramo v moči Kristusovega odrešenja in njegove ljubezni odzvati z ljubeznijo, z molitvijo in odpuščanjem.

To je tudi naša velikonočna vera, ki temelji na Jezusovih besedah: Ne bojte se, jaz sem svet premagal. Jaz sem vstajenje in življenje.

Naša vera pa se mora pokazati dejavno v našem življenju, v služenju bližnjim in vračanju upanja trpečim in preizkušanim, da bo tudi njim življenje uspelo.

Vsem vam, posebej pa bolnim in ostarelim ali ki ste v kakršnikoli duhovni ali materialni stiski in ki morda zaradi ugašanja življenjskih moči izgubljate voljo do življenja, želim blagoslovljene velikonočne praznike in poživitev vere v upanja polno življenje.