Ostalo

Velika Polana na svetovnem tekmovanju za najbolj urejeni kraj. Jim bo uspelo?

Prejšnji teden so v občini Velika Polana gostili sodnike iz Kanade, ZDA in Madžarske ter uspešno zaključili ocenjevanje v okviru svetovnega tekmovanja v urejenosti krajev Cvetoče skupnosti (Communities in Bloom – Collectivités en fleurs). Rezultati bodo znani v jesenskem času.
Očina Velika Polana je ie večkrat sodelovala v tekmovanjih urejenosti krajev. Tako je v okviru nacionalnega tekmovanja Moja dežela lepa in gostoljubna, prejela že vrsto priznanj. V “Entente florale of Europe” leta 2014, sta vasi Mala in Velika Polana skupaj dosegli zlato priznanje v kategoriji najlepše urejeni kraj ter prejeli posebno nagrado za tematski park Dežela štorkelj. Velika in Mala Polana tokrat sodelujeta v projektu “Communities in bloom,” svetovnem tekmovanju v urejenosti krajev, v kategoriji manjši kraj oz. vas.

“Na pobudo različnih pristojnih slovenskih institucij smo se odločili, da bomo tekmovali v projektu “Communities in bloom,” v svetovnem tekmovanju urejenosti krajev. Odločitev je padla tudi zaradi občanov, kajti vsi se po lastnih močeh trudite, da s skrbno urejeno okolico domov, poskrbite za lepiši kraj. Za to se vam iskreno zahvaljujemo, kajti naša občina spada med Iepše urejene v naši državi, v Republiki Sloveniji,” so sporočili iz velikopolanske Občine.

Občina Velika Polana je pred samim obiskom ocenjevalcev poskrbela za ureditev javnih površin in objektov, z različno zasaditvijo rož, grmovnic, posebnih cvetličnih stolpov in tematskih gredic. Seveda pa pri tem svetovnem tekmovanju ne gre samo za cvetlice, zasadili naj bi jih okrog 6.000, marveč za celovito urejenost kraja, kulturno dediščino za krajinsko krajino ter za okoljsko ozaveščenost. Čeprav jim vreme letos ni naklonjeno, vmes jih je namreč udarila toča in veter, pa upajo, da bo za vse na koncu posijalo sonce.

Ocenjevalec Alex Pearl iz ZDA: “Skupnost tukaj razmišlja zelo napredno, je trajnostna in res zelo ljubka. Ne skrbi le za svoje prebivalce, ampak je v marsičem pravzaprav vodilna v tem delu Slovenije.” “Da je ta kraj prišel tako daleč, je ogromna zasluga za občino, tukajšnja podjetja in zagotovo za ljudi,” pa je dodala Kanadčanka Susan Ellis. Rezultati bodo znani oktobra.