Ostalo

Vas moti ropot klopotca? Tudi s takšnimi prijavami se srečuje policija, ki pa vam ne bo pomagala

Tudi pomurski policisti se srečujejo s prijavami občanov, ki tožijo zaradi ropota enega izmed simbolov Slovenije, klopotca. Takšne prijave so sicer bile pogostejše v preteklosti, a v kolikor mislite, da vam policija lahko pomaga, se motite.
Pomurski policisti se in so se srečevali s prijavami občanov, ki jih moti ropot klopotca, enega izmed simbolov Slovenije. A če boste ropot klopotca prijavili in mislite, da vam policija pri tem lahko pomaga, se krepko motite, tudi če gre za povzročanje hrupa med 22. in 6. uro zjutraj. Kršitve, povezane s hrupom poleg nekaterih drugih pravnih aktov, opredeljujeta predvsem Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju in Zakon o varstvu javnega reda in miru.

Pri policiji pojasnjujejo, da je policija pristojna izključno za nadzor nad hrupom, ki pomeni kršitev javnega reda in miru. Klopotci in podobne naprave se štejejo h kmetijski dejavnosti. V praksi to pomeni, da hrup klopotca z namenom varovanja kmetijskih pridelkov ne predstavlja kršitve javnega reda in miru po določilih Zakona o varstvu javnega reda in miru, zato se morajo občani obrniti na inšpekcijsko službo, pristojno za varstvo okolja. Slednja ima namreč nadzor nad izvajanjem določb Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju, ki ureja predvsem področje hrupa, izvirajočega iz dejavnosti različnih subjektov.

Uporaba klopotca bi bila sporna le, če se ne bi uporabljal v svoj namen, torej za varovanje pridelka, ampak na primer za zabavo ali za hrup v nasprotju z določili Zakona o varstvu javnega reda in miru. V takem primeru se občani lahko neposredno obrnejo na najbližjo policijsko postajo ali dogodek prijavijo na telefonsko številko policije (113). Policisti bodo konkretno prijavo preverili, podali ugotovitve dejanskega stanja in v skladu s svojimi pooblastili ustrezno ukrepali.