Ostalo

Varuhinja na poslovanju na Cankovi sprejela množico ljudi

Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je s sodelavci v sredo, 11. 1. 2017, poslovala na Cankovi. Srečala se je s 35 ljudmi, ki so ocenili, da so jim kršene pravice in jim lahko Varuh pomaga pri njihovi uveljavitvi. Pogovorila se je tudi z županom občine Dragom Vogrinčičem o prizadevanjih občine za spoštovanje pravic občanov. Ugotovitve celotnega poslovanja je javnosti predstavila na krajši novinarski konferenci.

Izrazila je zadovoljstvo, ker je kot prvo izmed letos izbranih občin obiskala občino Cankova, kjer se doslej ni mudil še nobeden od varuhov. Med drugim je povedala, da jo je župan seznanil, da je stopnja brezposelnosti nižja, ker ljudje hodijo na delo v sosednjo Avstrijo. Župan je varuhinjo opozoril tudi na zmanjšano povprečnino in zato težave pri izvajanju programov, s čimer se srečujejo tudi drugi župani, je povedala varuhinja. Svoja prizadevanja pri reševanju romske problematike je ocenil kot dobro, kot župan se trudi, da bi bili Romi na območju priznani kot enakovredni državljani in da bo tako tudi živeli.

Varuhinja je izrazila zadovoljstvo, ker v občini ni brezdomcev, presenetila jo je tudi ureditev dostopnosti zdravstvenih storitev za občane. Ni pomanjkanja zdravnikov, kot ponekod drugje v Sloveniji, imajo celo zobozdravnico. Zadovoljna je, ker je urejeno področje šolstva.

Orisala je še primer osebe, ki je bila izbrisana in katere agonija traja leta. Oseba je opozorila na vse težave, s katerimi se je srečala in izrazila razočaranje nad dodeljeno odškodnino za prestano gorje. S svetovalcem pri Varuhu Gašperjem Adamičem Metlikovičem sta na pogovor v celem dnevu sprejela 12 ljudi.

Namestnik varuhinje Tone Dolčič je kot skupni imenovalec pogovorov z ljudmi, ki so se prijavili na pogovor, ocenil socialo. S svetovalcem pri Varuhu Lanom Vošnjakom sta se srečala s primeri socialne stiske, pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Nekaj je bilo sodnih postopkov, kjer sta poskušala pomagati z nasveti, saj v sodne postopke Varuh ne more posegati, je povedal namestnik. Posebej je izpostavil primer delavca migranta, ki je opozoril na nenavadno poslovanje Finančne uprave RS pri dvojnem obdavčevanju. Varuh bo primer podrobneje preučil in ugotavljal, ali gre pri njem za malomarno delo ali za arbitrarnost.

S svetovalcem sta obravnavala tudi nekaj primerov medsebojnih družinskih razmerij, pri čemer pa Varuh, niti noben drug organ ni pristojen za reševanje teh sporov. “Varuh in drugi organi lahko posegajo v medsebojna razmerja zgolj v primerih, kjer bi zaznali nasilje,” je povedal namestnik. Takšne primere je ocenil kot najtežje, saj je mogoče pomagati samo z nekaj nasveti. Večina zgodb se lahko uredi le na sodišču, kamor pa večina prizadetih ne želi, je še dejal.

Namestnik varuhinje Miha Horvat je s svetovalko Sabino Dolič do novinarske konference opravil osem osebnih pogovorov, v celem dnevu pa 12. Nihče od prijavljenih ni zatrjeval nepravilnega dela uslužbencev občine. Nevestno delo so očitali organom, največkrat sodiščem. Tako sta obravnavala primere izvršilnih, pravdnih in zapuščinskih postopkov in lahko podala samo pojasnila, nista pa v teh primerih ocenila, da bi lahko Varuh posredoval zaradi zavlačevanja pri delu sodišč.

Varuhinja je še povedala, da opaža porast števila pobudnikov, ki želijo na poslovanjih priti do Varuha. Seznanila je javnost, da naslednji teden že tretjič odhaja na poslovanje na Ptuj, podaljšujejo se tudi časovni okvirji pogovorov z vsemi, ki to želijo.

Varuhinja je še ocenila, da so poslovanja zunaj sedeža pomembna ne samo zato, da bi pri Varuhu preučevali nove primere morebitnih nepravilnosti ali kršitev pravic, pač pa tudi zaradi splošne zaznave stanja v določenih občinah in regijah. Veliko informacij pridobimo tudi iz pogovorov z župani in na določene problematike tako lažje opozorimo državo, če ocenimo, da bi morala ukrepati. Iz poslovanj zunaj sedeža velikokrat zaznavamo t. i. širša vprašanja, problematike, ki so v različnih predelih Slovenije, a imajo isti oziroma podobni skupni imenovalec. V takšnih primerih odpremo pobudo na lastno iniciativo, morda predlagamo tudi sistemske rešitve, je še povedala varuhinja.