Ostalo

V vročih poletnih dneh ne pozabimo na varovanje zdravja živali

Ob nastopu koledarskega poletja, glede na napovedi pa tudi meteorološkega poletja, Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin opozarja na ustrezno ravnanje z živalmi v poletnih mesecih. Med ključne ukrepe spadajo predvsem zadostna količina vode, zadrževanje v senci in omejitev gibanja na jutranje in večerne ure ter prevoza živali v nočnem času.
V teh dneh se temperature dvigujejo krepko čez 30 stopinj Celzija, zato je nujno potrebno posebno pozornost nameniti tudi živalim. Skrb za (zdravje in počutje) živali v poletnih mesecih je namreč izredno pomembna. Vsaka živalska vrsta je razvila vrsti značilen način prilagoditve visokim temperaturam. Nekatere vrste so pri tem uspešnejše, druge manj. Naloga skrbnika živali pa je, da pozna svojo živali ali živali in ji oziroma jim zagotavlja pogoje, v katerih bodo lažje prenašale visoke temperature.

Rejne živali

 • Rejne živali morajo imeti v vročih dneh na voljo zadostno količino vode, kar lahko pomeni tudi več kot običajno, saj je dobra hidracija nujna za ohlajanje, sploh, če gre za vrste, ki se ohlajajo s potenjem ali sopenjem.
 • Neposredna izpostavljenost soncu pri visokih temperaturah pomeni veliko tveganje za vročinski udar. Zato je nujno, da se živalim, ki so nameščene na prostem, zagotovi možnost, da se umaknejo v senco. Ta je lahko bodisi naravna (drevesa in grmovje) ali umetna (nadstreški).
 • Posebno pozornost je treba nameniti živalim, ki so privezane, saj se pogosto ne morejo umakniti pred soncem.
 • Rejnim živalim, ki stalno bivajo v objektih, je treba pri visokih zunanjih temperaturah zagotoviti ustrezno zračenje, ki preprečuje prekomerno povišanje temperature v prostoru in zagotavlja boljšo kakovost zraka.
 • Prevozom živali se pri temperaturah nad 30 °C, če je le mogoče, popolnoma izognemo.
 • Temperatura v prevoznem sredstvu, kjer se prevažajo živali, namreč ne sme preseči 35 °C. To je na prevoznih sredstvih, ki niso klimatizirana, težko ali nemogoče doseči pri zunanjih temperaturah, višjih od 35 °C.
 • Načrtovanje poti je v času poletne vročine izjemnega pomena; z ustreznim načrtovanjem odhoda v zgodnjih jutranjih urah ali ponoči in z ustreznim načrtovanjem postankov, je mogoče preprečiti ali omejiti izpostavljenost vročini na cesti ob morebitnih zastojih.

Hišni ljubljenčki

Visoke temperature ogrožajo tudi hišne ljubljenčke. Tudi oni naj imajo ves čas na voljo svežo vodo, senco ali dobro prezračen hladen prostor.

 • Pri visokih zunanjih temperaturah hišnih živali ne puščamo samih v parkiranih vozilih, usodni zanje pa so lahko tudi drugi zaprti neprezračeni prostori ali zgolj izpostavljenost soncu brez možnosti umika v senco.
 • Visoka temperatura lahko pri živali povzroči vročinski udar, kar se nemalokrat konča s poginom živali. Ob vročinskem udaru moramo prizadeto žival nemudoma premakniti v zračen prostor ali senco in jo ohlajati z mlačno vodo (tuš, gumijasta cev, reka, jezero, morje in podobno), glavo naj ima dvignjeno. Nujno je tudi takoj poiskati veterinarsko pomoč.

Prireditve z živalmi

Prav tako opozarjamo na določbe Zakona o zaščiti živali, ki urejajo prireditve z živalmi:

 • A člen določa, da je dovoljeno uporabljati živali na javnem zbiranju ali snemanju le, če jim je prihranjeno nepotrebno trpljenje in ne gre za prepovedano ravnanje iz 15. člena tega zakona ter jim je zagotovljena oskrba v skladu z etološkimi potrebami glede na vrsto živali.
 • Če je pričakovati, da bo zaradi dejavnosti iz prejšnjega odstavka ogrožena dobrobit živali (npr. napor, dolgotrajnost, izčrpanost), mora organizator zagotoviti prisotnost veterinarja in upoštevati njegova strokovna navodila.
 • Zato pozivamo organizatorje različnih prireditev, v katerih sodelujejo ali so prisotne živali, da prilagodijo čas prireditve tako, da se živali čim manj ali sploh ne izpostavljajo visokim temperaturam, neposrednemu soncu in fizičnim obremenitvam, saj je to v nasprotju s 15. členom Zakona o zaščiti živali.
 • Pozivamo tudi organizatorje, da so zelo pozorni, da imajo živali na prireditvi na voljo senco in dovolj čiste vode.