Sveže

V večstanovanjskih stavbah v Lendavi je vse nared za ogrevalno sezono, rahlo spremembo ceno lahko pričakujemo februarja

Odločitev o režimu, začetku in koncu ogrevanja je prepuščena individualno lastnikom (če imajo to možnost) oz. upravljavcem objektov. V večstanovanjskih objektih v Lendavi, ki se ogrevajo z daljinskim načinom ogrevanja – in takih je večina objektov – je za ogrevalno sezono vse nared.
V večstanovanjskih zgradbah v Lendavi je že že pred dnevi bilo praktično vse nared za začetek ogrevalne sezone. Sistemi v večstanovanjskih zgradbah v mestu so bili uspešno napolnjeni, v Stanovanjskem podjetju Lendava pa se držijo zakonsko določenega pravila glede temperature po 21.00 uri. Slednje veleva, da se kurilna sezona začne, če se stanovalci ne odločijo drugače, ko je po treh dneh zaporedoma zunanja temperatura ob 21. uri nižja ali enaka 12 stopinj Celzija.

Zadnji dan ogrevalne sezone je tretji zaporedni dan v prvi polovici leta, ko je ob 21. uri temperatura zraka višja od +12 °C in po tem dnevu ob 21. uri živo srebro trikrat zapored ne pade več pod omenjeno vrednost temperature zraka. V skladu z dogovorom z odjemalci se lahko kurilna sezona sicer prične prej, a po naših informacijah takšne prošnje ne beležijo. Spomnimo: Lani se je ogrevalna sezona pričela dva tedna kasneje kot predlansko leto. Trajanje ogrevalne sezone je torej število dni med prvim in zadnjim dnem ogrevalne sezone.

“Povem lahko, da smo kurilne sisteme v večstanovanjskih stavbah minuli teden že pripravili na začetek ogrevalne sezone. Vsi sistemi so pripravljeni na takojšnji zagon, kar pomeni tako geotermija kakor tudi zunanje kotlovnice. V zunanjih kotlovnicah smo z vsemi servisi gorilnikov zaključili, energent (kurilno olje) je nabavljeno. Zunanje kotlovnice imamo predvsem v večstanovanjskh stavbah v Dobrovniku, Črenšovcih, Kobilju in Tunišču. V Lendavi imamo le eno in sicer v stavbi kjer se nahajamo mi, Center za socialno delo, Varstveno-delovni center ter preostali najemnik in stanovalci,” nam je včeraj dejal Igor Kolenko iz Stanovanjskega podjetja Lendava.

Cena geotermalne energije je od 1.10.2018 nespremenjena in znaša 4.290 EUR/MW priključne moči za fiksni del ter 30,06 EUR/MWh za variabilni del. Cena kurilnega olja je regulirana in znaša 1,366 EUR/L. V navedene cene je vključen DDV. “Zaenkrat imamo zagotovilo, da se cena geotermije ne bo spreminjala do februarja. Na ceno bi lahko vplivala sprememba cene zemeljskega plina. Ta se v kotlovnici Petrola Geo na Mlinski ulici uporablja za dogrevanje energenta (termalne vode). Pri tem je potrebno vedeti, da zemeljski plin predstavlja okrog 10% cene geotermalne energije. Teoretično torej, tudi če bi se cena plina podražila za 100%, bi dvig cene na položnicah uporabnikov bil 10%. V Lendavi imamo resnično to srečo, da se v energetski krizi cena ogrevanja ni spremenila,” je še dejal Kolenko.

In kdaj bodo radiatorji topli prvič letos? “Z ogrevanjem bomo pričeli, ko bo seveda to potrebno. Morda ne bomo čakali 1.10., čeprav bi jaz osebno to želel, saj po navadi pred 1.10. ogrevanja ne zaganjamo. Če bo v prihodnjih dneh podnevi čez 20 stopinj sistemov torej zaganjali ne bomo,” je zaključil sogovornik.

Igor Kolenko