Sveže

V Splošni bolnišnici Murska Sobota bodo postopno začeli sprejemati bolnike

V Splošni bolnišnici Murska Sobota po posameznih ambulantah reorganizirajo delovne procese in paciente s čakalnih seznamov z ustreznimi napotitvami na podlagi negativne epidemiološke anamneze že sprejemajo v obravnavo. Paciente in izbrane zdravnike obveščajo, da bodo zdravstveni delavci v bolnišnici ustrezno razvrščali napotnice in da niso potrebna nobena dodatna poizvedovanja. Paciente bodo poklicali po telefonu in se z njimi dogovorili o izvedbi storitve.
V bolnišnici namreč ocenjujejo, da bo treba covid-19 sprejeti kot del drugih obolenj in obenem nadaljevati vse druge zdravstvene obravnave, kar predstavlja velik organizacijski in finančni izziv. “Izziva smo se že lotili in v skladu z usmeritvami v novem Odloku vlade začeli izvajati zdravstvene storitve za paciente, pri katerih bi opustitev ali preložitev izvedbe zdravstvene storitve vodila v poslabšanje njihovega zdravstvenega stanja,” sporoča vodstvo bolnišnice.

Ob tem naprošajo vse paciente, ki jih bodo poklicali in uvrstili na seznam za storitve, da odgovorijo na vsa vprašanja in natančno upoštevajo napovedani termin storitve. Vhod v bolnišnico poteka nadzorovano s kontrolo zdravstvenega osebja samo pred izvedbo napovedane storitve. Pacienti bodo pred storitvijo znova odgovorili na vprašanja, vse odgovore bodo zapisali v njihovo dokumentacijo.

V bolnišnici še pojasnjujejo, da so morali zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije covida-19 izvajalci zdravstvene dejavnosti reorganizirati delo. Kadrovske izzive so reševali s kombinacijo različnih institutov, ki jih predvideva delovnopravna zakonodaja: s prerazporeditvijo rednega delnega časa, z reorganizacijo dežurstev, rednim delom, delom od doma (podporne službe), s koriščenjem lanskih letnih dopustov in tudi z odreditvijo čakanja na delo, kar je bilo odrejeno 52 zaposlenim.

Bolnišnica je vzpostavila pomoč Domu starejših občanov Ljutomer, kjer kritične razmere rešujejo z vključevanjem strokovnjakov v organizacijo dela v ustanovi ter predvsem s pomočjo zdravstvenih delavcev. S strani Ministrstva za zdravje imenovani koordinatorki zdravniškega in negovalnega dela, obe iz bolnišnice, sta se vključili v skladu z usmeritvami ministrstva. Na osnovi teh odločitev se je bolnišnica vključila v dodatno pomoč. Vodje zdravstvene nege so se vključile v organizacijo dela v zavodu. V ta namen so prerazporedili 3 diplomirane medicinske sestre, 4 zdravstvene tehnike, 2 bolničarja, 1 čistilko in tudi socialnega delavca iz bolnišnice. Sestra za obvladovanje bolnišničnih okužb iz bolnišnice pa je prevzela usklajevanje na področju higiene in preprečevanja okužb. Zdravniki se vključujejo v skladu z potrebami in usmeritvami ministrstva.

Zato so se organizirali tako, da na eni strani omogočajo učinkovito nadaljevanje nujnih zdravstvenih posegov, na drugi strani pa aktiviranje posebnih, t.i. enot covid, ki so pripravljene na sprejem in oskrbo suspektnih ali okuženih pacientov z virusom covid-19, kar zajema tudi aktivacijo usposobljenega kadra, prostorske zahteve, oskrbo z ustrezno tehnično in osebno varovalno opremo ter preventivne ukrepe.

Zaposleni v bolnišnici se vsem pacientom zahvaljujejo za razumevanje, dosledno izvajanje navodil in spoštovanje poziva, naj ostanejo doma. Vsakega, ki bi potreboval storitev v bolnišnici, pa pozivajo, da spremlja vsa obvestila in dosledno upoštevajo napotke osebja.