Ostalo

V Sloveniji klicni dostop uporablja še 371 naprav/uporabnikov

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve je izvedla in objavila analizo o klicnem dostopu do interneta. Če je leta 2007 bilo klicnih dostopov do interneta še 64.650, jih je letos le 371.

Končni uporabniki, ki pri izvajalcu univerzalne storitve ne morejo uporabljati hitrosti, primerljivih s tistimi, ki jih sicer uporablja večina končnih uporabnikov in jih danes štejemo med širokopasovni dostop, uporabljajo za dostop do interneta klicni dostop (Telekom Slovenije, kot trenutni izvajalec predmetnih univerzalnih storitev uporablja za ta namen – klicni internet – številka 0880 32 32 0).

Še v četrtem kvartalu leta 2007 jih je bilo skupaj 64.650, ob koncu merjenega obdobja, v četrtem kvartalu 2015, pa skupaj le še 371 uporabnikov takšne oblike dostopa do interneta. To pomeni, da so vsi ostali uporabniki do interneta dostopali na načine, ki jim omogočajo bistveno hitrejši dostop do interneta. Pri tem je treba upoštevati tudi dejstvo, da je določen delež uporabnikov klicnega dostopa ki ga na podlagi podatkov, ni mogoče določiti, treba pripisati uporabi podatkovnih storitev preko klicnega dostopa, ki v osnovi niso namenjene dostopanju do interneta klasične uporabe, temveč služijo kot primarni način podatkovne povezave naprav, ali kot redundanca morebitnim mobilnim podatkovnim povezavam naprav (alarmi in podobno), ki ne uporabljajo drugih načinov povezovanja. Agencija ugotavlja, da je klicni dostop še vedno uporaben.