Ostalo

V romskem naselju v Dolgi vasi se bo v 2. fazi nadaljevala modernizacija ceste

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj Republike slovenije je na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje osnovne komunalne infrastrukture v romskih naseljih v letih 2023 in 2024 Občini Lendava za projekt  “Modernizacija ceste v romskem naselju Dolga vas” odobrilo prijavljeni projekt.
V ponedeljek, 27. februarja 2023, je v Ljubljani v okviru projekta Nacionalna platforma za Rome (Siforoma 5) potekala predstavitev Javnega razpisa za sofinanciranje projektov osnovne komunalne infrastrukture v romskih naseljih v letih 2023 in 2024, ki je bil 10. februarja 2023 objavljen v Uradnem listu RS številka 17/23.

Predstavitve in razprave, ki je sledila v nadaljevanju, so se takrat udeležili predstavniki in predstavnice občin Ribnica, Šalovci, Turnišče, Tišina, Škocjan, Dobrovnik, Lendava, Beltinci, Metlika, Puconci, Murska Sobota, Trebnje in predstavnika Sveta romske skupnosti Republike Slovenije.

Občini Lendava je, na podlagi omenjenega Javnega razpisa, pripadlo sofinanciranje upravičenih stroškov v letu 2023 in sicer v višini največ do 95.049,49 evrov. Predviden začetek del pri projektu “Modernizacija ceste v romskem naselju Dolga vas – 2. faza” je sredi oktobra 2023 (po podpisu pogodbe in uvedbi v delo), dela pa morajo biti zaključena do konca junija 2024. Občina Lendava je na portalu javnih naročil že objavila javno naročilo.

Javno naročilo zajema modernizacijo javne poti št. JP 706441, ki obsega izvedbo:

  • pločnika z javno razsvetljavo in odvodnjo v dolžini 212 m,
  • sanacije celotne voziščne konstrukcije v dolžini 212 m,
  • podporne konstrukcije (betonska zložba) v dolžini 68 m.

Vsaki občini z evidentiranimi romskimi naselji pa se že sicer iz državnega proračuna vsako leto zagotavljajo sredstva za sofinanciranje obveznosti občin s stalno naseljeno romsko skupnostjo. Sredstva se navedenim občinam za vsako proračunsko leto zagotovijo v višini 3,5 % primerne porabe občine. Za Občino Lendava to na letni ravni pomeni 388.416 evrov. Prvi obrok, 194.208 evrov, je Občina Lendava že prejela meseca marca, naslednji obrok pa bo ta mesec. V letu 2024 bo občini Lendava pripadlo okrog 517.000 evrov.